houzzMate admin
3 ปีที่แล้ว
ต้องผ่านอะไรบ้างกว่าจะได้ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า

ต้องผ่านอะไรบ้างกว่าจะได้ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า ?

ประเด็นเรื่อง ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้สำหรับ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” ทุกคนในวันที่ 26 ตุลาคม 2559เชื่อว่าท่านที่สนใจคงได้รับทราบข้อมูลไปแล้วจากคลิปก่อนหน้าของเราใน ตอน ”ฟังความจริงไลเซนส์ช่างไฟฟ้าฯ” ซึ่งก็น่าจะให้คำตอบได้ดีในระดับหนึ่งว่า ที่มาที่ไปของ พ.ร.บ.ที่จะออกมาบังคับนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีผลอะไรกับใครบ้าง ในคราวนี้ เราก็อยากจะขอนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ทราบว่า ในการอบรมและสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการจะได้มาซึ่งไลเซนส์ช่างไฟฟ้าภายในอาคารนั้น ช่างจะต้องผ่านการอบรมและสอบในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการให้ข้อมูลสำหรับเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับการทดสอบ

ซึ่ง houzzMate ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน ได้จัด “กิจกรรมอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สำหรับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฟรี !” ขึ้น ซึ่งช่างสามารถสมัคร ได้ตามลิงค์นี้ คลิกเพื่อแจ้งความประสงค์ โดยที่ช่างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับที่ 1 ใดๆ ทั้งสิ้น

ก่อนที่จะเข้ารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานฯ เพื่อให้ได้ไลเซนส์นั้น เรามาดูกันก่อนว่า มีสิ่งใดบ้างที่ช่างจะได้รับ ซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน ให้ไปทำการเก็บข้อมูลนำมาเผยแพร่ ซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณทางศูนย์ฯ มา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

การอบรม

การฝึกอบรมทักษะช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นการเสริมความมั่นใจและตรวจสอบตนเองก่อนเข้ารับการสอบ ซึ่งคอร์สการอบรมที่เราได้ไปเก็บภาพ เป็นการอบรมระยะเวลา 18 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการทำงาน มาตรฐาน วิธีคิด และการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ช่างที่เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการดูแบบอ่านแบบ และทำงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย ถึงนี่เป็นพื้นฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้าระดับที่หนึ่ง ซึ่งกำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่ผ่านการทดสอบจะต้องสามารถอ่านแบบและทำงานตามแบบได้อย่างถูกต้อง และนอกจากการอ่านแบบได้แล้ว ช่างยังได้เรียนถึงวิธีการติดตั้งและตรวจสอบระยะและการวัดระดับที่ได้มาตรฐาน และที่ท่านอาจารย์เน้นมากที่สุดก็เป็นเรื่องของวิธีคิดในการทำงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ช่างสามารถนำไปทดสอบและทำงานต่อไปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวของช่างผู้รับการฝึก

การทดสอบ

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำหรับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หรือที่เรียกว่า “ไลเซนส์ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” นั้น จะใช้ระยะเวลาในการสอบในราว 5 ชั่วโมงครึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน หลักๆ คือ

1. การสอบภาคทฤษฎี เป็นการสอบภาคความรู้ ช่างต้องทำข้อสอบที่เป็นข้อเขียนจำนวน 60 ข้อ และต้องได้อย่างน้อย 36 ข้อ จึงจะถือว่าผ่าน
2. การสอบภาคปฏิบัติ ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที สำหรับที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน การสอบในส่วนนี้จะเริ่มตั้งแต่ 10 นาฬิกา โดยจะมีแบบและวัสดุให้ ช่างจะต้องทำงานออกมาให้ได้ตามแบบในเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องและใช้งานได้ ในระหว่างการทดสอบจะมีช่วงพักทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง และมาเริ่มใหม่ในเวลา 13 นาฬิกา จนไปแล้วเสร็จเริ่มทำการตรวจสอบในเวลา 15.00 น.

จากนั้นผู้ทดสอบจะเริ่มตรวจผลงานและให้คะแนน รวมถึงให้คำแนะนำจากงานที่ช่างได้ทำ ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาก็จะเน้นในเรื่องของ เวลา และความถูกต้อง มีการวัดระยะ การตรวจด้วยระดับน้ำ ความถูกต้องของการติดตั้ง และการใช้งาน ได้ของงานที่ช่างได้ทำในการทดสอบ

คะแนนการทดสอบความรู้และความสามารถ เมื่อรวมกันแล้วต้องได้ไม่น้อยกว่า 70% จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบและได้รับการรับรอง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับที่ 1
ช่างไฟฟ้าที่สนใจเข้ารับการอบรมและทดสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับ houzzMate หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตาม ตามลิงค์นี้ คลิกเพื่อแจ้งความประสงค์ และรอรับการติดต่อกลับจาก houzzMate

#ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า #ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร #ช่างไฟ #ไลเซนส์ช่างไฟ #หนังสือรับรองช่างไฟฟ้า #ช่างไฟฟ้า #อยากได้ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า
Share
2837

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง
10 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:8,709 ถูกใจ:24
8 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:2,185 ถูกใจ:8
28 มิถุนายน 2560 เปิดดู:817 ถูกใจ:7
7 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:8,144 ถูกใจ:41
10 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:9,108 ถูกใจ:42
บทความที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง
10 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:8,709 ถูกใจ:24
8 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:2,185 ถูกใจ:8
28 มิถุนายน 2560 เปิดดู:817 ถูกใจ:7
7 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:8,144 ถูกใจ:41
10 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:9,108 ถูกใจ:42