houzzMate admin
3 ปีที่แล้ว
สัญญาว่าจ้างไม่เป็นธรรมกับ ผู้รับเหมา จะทำอย่างไร

ในการทำงาน รับเหมาก่อสร้าง นั้น เชื่อว่า ผู้รับเหมา ทุกท่านทราบดีว่าเราจำเป็นจะต้องยึดตัวสัญญาว่าจ้าง เป็นหลักในการดำเนินการ และทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่อย่างไรก็ตาม มันมีในบางครั้งบางกรณี ที่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เกิดความรู้สึกว่า... สัญญานั้นทำให้เกิดปัญหา หรือทำให้ผู้รับเหมารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ ! ซึ่งบางครั้งกว่าจะรู้ตัวก็ได้เซ็นสัญญาไปแล้ว กลายเป็นรู้สึกว่าต้องจำใจทำเพื่อไม่ให้ถูกปรับจากการทำผิดสัญญา ซึ่งก็เกิดคำถามขึ้นว่า... หากรู้สึกว่าสัญญาว่าจ้างไม่เป็นธรรมกับตัวของ ผู้รับเหมา จะสามารถดำเนินการอย่างใดได้บ้างหรือไม่ ในกรณีที่เซ็นสัญญากับเขาไปแล้ว !??

สำหรับเรื่องนี้... ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ ผู้รับเหมา หรือช่าง บางรายเกิดความกังวลใจ ส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากการที่ไม่ได้ศึกษาตัว สัญญารับเหมาก่อสร้าง ให้เข้าใจอย่างละเอียดเสียก่อน บางทีก็รีบร้อนรับงาน เพราะต้องการให้มีงานเข้ามา มีรายได้เพื่อจะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตัวเองและลูกน้องในทีม ทำให้ตัดสินใจรับงานไปแบบไม่ทันได้พิจารณาให้รอบคอบ แต่เมื่อทำงานไปแล้วก็จึงเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหา !

แต่ไม่ต้องกังวลไป ! หากว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น เราสามารถแก้ไขปัญหาได้.... และสามารถทำได้หลายระดับ ตั้งแต่ในขั้นตอนการตกลงแก้ไขสัญญาใหม่ ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ไปจนถึงการ ยกเลิกสัญญา ! ซึ่งสามารถกระทำได้ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 แต่ในกรณีนั้น จำเป็นจะต้องยื่นเรื่องต่อศาล

แต่อย่างแรกที่เราจะต้องมาพิจารณากันก่อน ก็คือ... เรื่องที่ว่า... สัญญานั้นไม่เป็นธรรมจริงๆ หรือไม่ !!?

ซึ่งการที่จะพิจารณาว่าสัญญาไม่เป็นธรรมสามารถพิจารณาได้จาก การดูว่า สัญญานั้นมีการยกเว้นหรือจำกัดความผิดจากการเกิดสัญญาเกินกว่าที่คาดหมาย หรือไม่ คือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับชอบเกินกว่าที่ควรจะเป็น หรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบมากกว่าตามที่กฎหมายกำหนด มีการยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุที่สมควร หรือ มีการเรียกร้องที่มากกว่าที่ควรเกิดขึ้นในสัญญา มีการคิดค่าปรับความเสียหายสูงเกินกว่าที่ควร... เป็นต้น !

เรื่องเหล่านี้ อาจจะดูเป็นเรื่องทางข้อกฎหมายและมีความยุ่งยาก รวมถึงต้องพึ่งโรงพึ่งศาล ซึ่งคนทำมาหากินทุกวิชาชีพ ไม่แค่ ผู้รับเหมา ส่วนมากไม่อยากมีปัญหา... แต่หากว่า เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็เป็นเหตุอันควรที่เราจะต้องมีการเรียกร้องสิทธิ์ ซึ่งสามารถทำได้ตามกฎหมาย และสิ่งที่สามารถป้องกันได้ก็คือ การศึกษาสัญญาอย่างละเอียด และพิจารณาอย่างรอบคอบจากความสามารถที่เป็นจริงของเราก่อนการรับงานทุกครั้ง คิดจากความเป็นจริง และความเหมาะสม ก็จะทำให้พ้นจากปัญหานี้ได้ และเมื่อใดที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่ง ผู้รับเหมา อย่านิ่งนอนใจ ให้เริ่มติดต่อหารือกับเจ้าของงานทันที บางครั้ง ปัญหาอาจเกิดจากความเข้าใจปิดกันเท่านั้น และเราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาได้ หากได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย....

#ผู้รับเหมา #รับเหมาก่อสร้าง #ผู้รับเหมาก่อสร้าง #สัญญารับเหมาก่อสร้าง #สัญญาก่อสร้างไม่เป็นธรรม
Share
1432

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ