สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ทกฟอ.เสลภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างตัด-ต่อกลับมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่นประจำปี2561(เมษายน-ธันวาคม2561)โซนที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(พ.) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.ปกครองพัฒนา 1 และหมู่บ้านสวนประกายกานท์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานระบบความปลอดภัย และอื่นๆ ภายในโครงการอาคารเช่า จ. ชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด