สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้ออะไหล่ชิ้นส่วนสำหรับงานซ่อมเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ 9 รายการ อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างซ่อมแซมถนนหลังแนวท่อก๊าซฯ RC40321 ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุปูนซีเมนต์ปอร์ตและไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้าง เพื่องานซ่อมแซมท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำต้น เชียงคำ พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองราษฎร์เจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลนครรังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อตู้บรรทุกขยะมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ตู้  (รูปแบบตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด