สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลนครรังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อตู้บรรทุกขยะมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ตู้  (รูปแบบตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างโรงสูบ คลังน้ำมัน ปตท. พระโขนง  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานชุมพร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคลองหัววัง-พนังตัก ระยะที่ 1 เลขที่ EB (กส) 06/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) จ้างงานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ศิริทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติก สายหลังเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด