สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สั่งการไฟฟ้าขัดข้องที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวน 81 หน่วย พร้อมงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานวิศวกรรมโยธา งานภูมิสถาปัตย์ และอื่นๆ ตามโครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสมุทรปราการ (การ์เด้นวิลล์ บางปู) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ ตาโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสุรินทร์ ส่วนการก่อสร้างที่ 1 จำนวน 45 หน่วย และส่วนการก่อสร้างที่ 2 จำนวน 43 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดราชบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 4 ถนนหัวสนามเชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.๑๐๐+๑๐๐ - กม.๑๐๓+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำตามแนวสายทาง  โดยการขุดเป็นรางเปิดดันท่อลอดผิวทาง อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด