สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ เทศบาลบางกระทึก ซอยคลองวัฒนา-สาย 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานย้ายแนวท่อบริเวณสถานที่ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ Landmark Cowboy City ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างแก้ไขการทรุดของดินและท่อส่งก๊าซฯ Outlet NRMR ขนาด 24 นิ้ว RC4470 ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 จังหวัดปทุมธานี กำหนดส่งมอบใน 180 วัน อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเขต ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดศรีสะเกษ โดยโครงการชลประทานศรีษะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักแหล่งน้ำ ขุดลอกคลองอีสานเขียว เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรและระบบสาธารณูปโภค ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีษะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประมาตรดินขุด 24,840 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด