สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขายางตลาดมีความประสงค์จ้างบุคคลภายนอกตัด-ต่อกลับมิเตอร์ในเขตอำเภอยางตลาดและอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"งานงดจ่ายไฟฟ้า" ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ของ กฟส.อ.นิคมพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตทดแทนงานย้ายแนวสายส่งและงานปรับปรุงระบบจำหน่าย จำนวน 6 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)21/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเทปพันสายไฟจำนวน 3 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)016D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านเอื้ออาทรและอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (นิคมอุตสาหกรรมบางปู 3) งบ พ.ร.บ. ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด