สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จัดซื้อ/จัดจ้าง งานปรับปรุงบ้านพัก 4 ครอบครัว (ข้างวัดสุปัฎวนาราม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 6 รายการ ใช้งานย้ายแนวและสับเปลี่ยนทดแทนงานความมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานปรับปรุงบ้านพัก 4 ครอบครัว / 2 ชั้น / โรงกรองน้ำโพธิ์มูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นกบินทร์บุรี กปภ.สาขากบินทร์บุรี(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
เครื่องมือช่าง วัสดุช่างและอุปกรณ์ช่าง ที่สำคัญสำหรับการประกอบงานช่างอีกอย่างหนึ่ง ก็คือเครื่องมือช่างที่มีไว้สำหรับการวัดขนาด ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นเล็กหรืองานชิ้นใหญ่ล้วนแล้วต้องผ่านการใช้เครื่องมือวัดขนาดมาแล้วทั้งสิ้น เพื่อช่วยให้การทำงานช่างนั้นสะดวกและรวดเร็วขึ้น และมีความสวยงามอีกด้วย อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด