Image


เผยแพร่ : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสับไฟ หมู่ 10 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


เผยแพร่ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้ง-รื้อถอนเพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.2 ที่ สฟ.นครราชสีมา 4(ชั่วคราว) รวม 10 รายการ (10 รหัสพัสดุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


เผยแพร่ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line สถานีไฟฟ้าเชียงราย 2 – สถานีไฟฟ้าแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด