แสดงรายการรอเผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมท่าอากาศยาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย และอาคาร AFL ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า LED บริเวณทางยกระดับและทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสงขลา โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางขึ้นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.030 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมท่าอากาศยาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบผ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรุงทาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสะพานกรุงเทพ เขตบางคอแหลม, เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างปรับปรุงห้อง SCADA Maintenance  เดิมให้เป็น Digital Electronic Laborator กำหนดส่งมอบใน 240 วัน อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสายไฟฟ้า และอื่นๆ รวม 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างทำ ประตู-หน้าต่าง ขนาดต่างๆ จำนวน 13 รายการ (สำหรับงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สั่งการไฟฟ้าขัดข้องที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวน 81 หน่วย พร้อมงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานวิศวกรรมโยธา งานภูมิสถาปัตย์ และอื่นๆ ตามโครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสมุทรปราการ (การ์เด้นวิลล์ บางปู) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ ตาโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสุรินทร์ ส่วนการก่อสร้างที่ 1 จำนวน 45 หน่วย และส่วนการก่อสร้างที่ 2 จำนวน 43 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด