Image


เผยแพร่ : วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 6 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสื่อสารและระบบควบคุมห้อง SWOC 06 งานปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC 06) สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


เผยแพร่ : วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกคลองธรรมชาติด้วยรถขุด ลำห้วยเชียงคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


เผยแพร่ : วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อหลอดไฟชนิด LED เพื่อใช้ในโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วิหารเซียน จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


เผยแพร่ : วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รั้วคอนกรีตบล็อคบนกำแพงกันดิน ถนน-ลาน คสล. รางระบายน้ำและงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ที่คลังพัสดุ กฟจ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


เผยแพร่ : วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจัดซื้อรถฮอทไลน์กระเช้าระบบ 22-33 เควี จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด