Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 1 ปีที่แล้ว

ปตท จ้างผลิตถังขยะในห้องน้ำ 10,000 ใบ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จ้างผลิตถังขยะในห้องน้ำจำนวน 10,000 ใบ ระยะเวลา 365 วัน ตามเงื่อนไขของ ปตท.

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107544000108 เลขที่ จส. 1962/60 เรื่อง ประมูลจ้างผลิตถังขยะในห้องน้ำจำนวน 10,000 ใบ ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จ้างผลิตถังขยะในห้องน้ำจำนวน 10,000 ใบ ระยะเวลาของสัญญา 365 วัน


สถานที่ส่งมอบ

ตามข้อกำหนด TOR


ระยะเวลาดำเนินการ

365 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างลงนามในใบสั่งจ้าง


ราคาเอกสารรายละเอียด

ชุดละ 50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


กำหนดการ

  • กำหนดขอซื้อรายละเอียด วันที่ 9 – 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายกลยุทธ์และบริการสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ เว้นวันหยุดราชการ
  • กำหนดฟังคำชี้แจง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 13.30 – 15.00 น. ชี้แจง ที่ ห้องประชุม 2 0204 อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ
  • กำหนดยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ เอกสารทางเทคนิค เอกสารราคา วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ ห้อง 2 0303 อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5372066 ยกเว้นวันหยุดราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้   houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น   มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary//2017/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%88%E0%B8%AA%201963_60.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง ประมูล ปตท
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด