Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 9 เดือนที่แล้ว

การไฟฟ้าแม่ลาว เชียงราย จ้างตัด ลิด กิ่งไม้ปี 2561


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างเหมางาน ตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี 2561 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   น.1 ชร.(บห)45/2561 ประกวดราคาจ้างเหมางาน ตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี 2561 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


มูลค่างาน

715,721.93  บาท  (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 10 – 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-183850 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้ houzzMate มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=e98af6db-a9ae-45ba-aded-8cc28c9009b0&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด