Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 8 เดือนที่แล้ว

การประปาขอนแก่น ซื้อ เครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีนรั่ว


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีนรั่ว จำนวน 6 เครื่อง ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เลขที่ กปภ.ข.6/10/2561 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีนรั่ว จำนวน 6 เครื่อง ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  


สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6


มูลค่างาน

545,700 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 214 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดประมูลราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-237174ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้    houzzMate    มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น     มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา    สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38488


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด