Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ราชบุรี ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล 3 รายการ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 3 รายการ ได้แก่  1.  เครื่องตั้งศูนย์เพลาแบบเลเซอร์  2.  เครื่องสูบน้ำแบบแช่  3.  เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 46/2561 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 3 รายการ

1.  เครื่องตั้งศูนย์เพลาแบบเลเซอร์  จำนวน  1  เครื่อง ราคาต่อหน่วย  588,500  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                                                

2.  เครื่องสูบน้ำแบบแช่ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า100 ลิตร/นาที จำนวน  2  เครื่อง ส่งน้ำได้สูง 7 เมตร  ขนาดท่อทางส่งไม่เกิน 2 นิ้ว  ราคาต่อหน่วย  8,560  บาท  รวมเงินทั้งสิ้น 17,120 บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.   เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำได้ 350 ลบ.ม./ชม. จำนวน  1  เครื่อง ส่งสูง 45 ม. พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 75 กิโลวัตต์ ราคาต่อหน่วย  770,400  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)         


สถานที่ดำเนินงาน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ที่ 3 ถ. แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี                


มูลค่างาน

1,376,020 บาท  ( หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันยี่สิบบาทถ้วน )     


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 535 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 14มีนาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร หรือ ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ที่ 3 ถ. แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3220-0779 งานการพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้     houzzMate     มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น     มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา     สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38579


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด