Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

การประปาพัทยาจ้างสูบจ่ายน้ำพร้อมดูแลทรัพย์สิน จำนวน 8 สถานี


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานสูบจ่ายน้ำพร้อมดูแลทรัพย์สิน จำนวน 8 สถานี (สถานีสูบน้ำห้วยสะพาน, สถานีสูบน้ำห้วยขุนจิต, สถานีจ่ายน้ำเขาทัพพระยา, สถานีสูบน้ำมาบหวายโสม, สถานีสูบเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล อ.บางละมุง, สถานีสูบน้ำหนองกลางดง, สถานีเพิ่มแรงดันมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง, สถานีเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 6 เดือน (เม.ย. 61 - ก.ย. 61)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ ปพย.11/61 เรื่อง งานสูบจ่ายน้ำพร้อมดูแลทรัพย์สิน จำนวน 8 สถานี (สถานีสูบน้ำห้วยสะพาน, สถานีสูบน้ำห้วยขุนจิต, สถานีจ่ายน้ำเขาทัพพระยา, สถานีสูบน้ำมาบหวายโสม, สถานีสูบเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล อ.บางละมุง, สถานีสูบน้ำหนองกลางดง, สถานีเพิ่มแรงดันมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง, สถานีเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 6 เดือน (เม.ย. 61 - ก.ย. 61)


สถานที่ดำเนินงาน

ตามข้อกำหนดของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา


มูลค่างาน

1,004,088 บาท  (หนึ่งล้านสี่พันแปดสิบแปดบาท)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 535 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2561 ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3822-2461-5 ต่อ 116 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้     houzzMate     มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น     มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา     สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38591


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด