Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ชลประทานสกลนคร ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้า 600 มม. หนา 6 มม.


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้า ขนาด 600 มม. หนา 6 มม. และรายการอื่นๆ รวม 2 รายการ โครงการปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้า ขนาด 600 มม. หนา 6 มม. และรายการอื่นๆ รวม 2 รายการ โครงการปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร


มูลค่างาน

1,281,309.29 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 5 - 18 เมษายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-747219 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300060_1_05042018115919_7f0a4.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซื้อท่อเหล็กกล้า
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด