Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ชลประทานจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องกว้าน 12 ตัน 3 ชุด งาน ปตร.ลัดท่าคา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างงานจัดหาและติดตั้งเครื่องกว้านขนาด 12 ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบ จำนวน 3 ชุด ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำ ปตร.พร้อมเครื่องผลักดันน้ำ ลัดท่าคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างงานจัดหาและติดตั้งเครื่องกว้านขนาด 12 ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบ จำนวน 3 ชุด ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำ ปตร.พร้อมเครื่องผลักดันน้ำ ลัดท่าคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB (จ) ภจ.017/2561


สถานที่ดำเนินงาน

อ.สามพราน จ.นครปฐม


มูลค่างาน

1,595,100 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 034-844485 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300395_1_12062018092936_3bb5d.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด