Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

เขื่อนกิ่วลม ลำปาง ซื้อวัสดุตกแต่งสวน 7 รายการ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดลำปาง โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ วัสดุตกแต่งสวน จำนวน 7 รายการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และลานจอดรถพื้นที่กางเต็นท์แหล่งท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อ วัสดุตกแต่งสวน จำนวน 7 รายการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และลานจอดรถพื้นที่กางเต็นท์แหล่งท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ จ.6/2561

รายการ ต้นไม้ยืนต้นและไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ และอื่นๆสถานที่ดำเนินงาน

เขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


มูลค่างาน

2,054,856 บาท (สองล้านห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่ 29 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-825201 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300179_1_29062018182926_0f793.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด