Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ชลประทานจ้างขุดลอกบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบอเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบอเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.จ.28/2561


สถานที่ดำเนินงาน

บึงบอเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์


มูลค่างาน

154,078,994.67 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 4,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 26 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2561ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2436969  ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300611_1_26072018100803_46687.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด