Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น  

ทำไมปีนี้ houzzMate ถึงไปช่วยสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน (กิจกรรมชวนช่างสร้างสรรค์สังคมปี 2 Full 2/3)


กิจกรรมชวนช่างสร้างสรรค์สังคม เป็นกิจกรรมของ houzzMate ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละปีเราจะคัดเลือกสถานที่ซึ่งต้องการความช่วยเหลือทางด้านงานช่าง 1 แห่ง เพื่อทำกิจกรรมชักชวนเพื่อนๆ ช่าง มาร่วมงานทำเพื่อสังคมกัน ซึ่งในปีนี้ เราได้เลือกที่จะไปทำกิจกรรมที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในคลิปนี้ เราจะบอกเล่าให้ท่านได้ทราบถึงเหตุผล ว่าทำไม ปีนี้เราจึงตัดสินใจไปทำกิจกรรมกันที่นี่...เหตุผลที่ houzzMate เลือกไปทำกิจกรรม ชวนช่างสร้างสรรค์สังคม ปี่ที่ 2 ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


1. มีความต้องการความช่วยเหลือทางด้านงานช่าง

เนื่องจาก houzzMate เป็นผู้ดำเนินงานสังคมออนไลน์ด้านช่าง เป็นแหล่งค้นหาช่างให้กับผู้คนทั่วไป เป็นแหล่งงานสำหรับช่างหางาน และเป็นแหล่งความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง เราจึงมีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือในด้านงานช่างเป็นพิเศษ ดังที่เคยเล่าไปแล้วว่า ตอนแรกเราเข้าไปสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน เพื่อเลี้ยงอาหารผู้พักอาศัย แต่เมื่อได้พูดคุยถึงความต้องการ เขาแจ้งว่ามีความต้องการทางด้านงานช่าง และเรามีโครงการทำเพื่อสังคมอยู่แล้ว จึงเข้ากันได้พอดี


2. มีความต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง

จากการเข้าไปดูสถานที่ เราพบว่า สภาพความเป็นอยู่นั้น ค่อนข้างแออัด และมีปัญหาทั้งเรื่องความร้อน การไหลเวียนถ่ายเทของอากาศไม่ดี และมีปัญหาเรื่องกลิ่น ซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยในที่นั้น และสามารถแก้ไขได้ด้วยทักษะทางด้านงานช่าง  เราจึงตัดสินใจที่จะดำเนินงาน


3. เป็นการดำเนินการเพื่อสังคม

กิจกรรมชวนช่างสร้างสรรค์สังคม ดำเนินการภายใต้แนวคิด เพื่อการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และไม่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องรับภาระดูแลคนไร้ที่พึ่ง อันเป็นภาระหน้าที่ซึ่งเราเล็งเห็นว่าค่อนข้างหนัก เนื่องจาก จำนวนผู้ที่ต้องดูแล แทบจะเรียกได้ว่าเกินกำลัง แต่ก็ยังต้องทำต่อไป เราจึงอยากที่จะขอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และผู้ที่พักพิงในสถานที่แห่งนี้


4. เป็นพันธกิจของ houzzMate

เรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของเรา ที่ต้องทำอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานของเราภายใต้แนวคิด "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ" ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ "สังคมคุณภาพ" เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข สิ่งนี้เป็นหลักคิดที่เรายึดถือ

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ชวนช่างสร้างสรรค์สังคม ช่วยเหลือ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด