สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับพื้นที่และถมดินสำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจ Cafe Amazon Phase 2 อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างงานทำความสะอาดและผู้ดูแลภูมิทัศน์ ในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อ เขต 6 กรุงเทพ ระยะเวลา 1 ปี อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ คอนกรีต ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 ksc. (Cylinder) (มอก.213-2552) จำนวน 548 ลบ.ม. อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำยังฝั่งซ้าย บ้านวังเข ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะประกวดราคา ซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง 22 kV 1 x 400 sq.mm. งานย้ายแนวระบบจำหน่าย(เคเบิลใต้ดิน)หน้า สฟฟ.เชียงใหม่ 2 ความยาว 1,095 ม. อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด