สมัครสมาชิก ลงประกาศ ค้นหาช่าง ฟรี สมัครสมาชิก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างบริหารจัดการกำจัดตะกอนและสระพักตะกอนแบบเป็นระบบ สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างติดโคมไฟ LED ที่ BV2.3,2.4,2.5,2.6,WN1 และ WN2 กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ ปตท. มีหนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จ้างปรับปรุงขยายและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ห้องรับรอง เพื่อใช้นำร่องห้องรับรองในรูปแบบ Free Working Space เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ศูนย์ฯ FIT Auto  สาขา  The Crystal PTT  ชัยพฤกษ์ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นกลม และอื่นๆ จำนวน 14 รายการ งานประตูระบายน้ำลำแชะ บ้านโนนกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด