houzzMate admin
3 ปีที่แล้ว
กรมชลประทานจ้างก่อสร้าง เจาะบ่อสูบน้ำใต้ดิน พร้อมโรงสูบน้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่ พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่ พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.บสท.(จ)3/2561


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย


มูลค่างาน

11,820,138.25 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาท


กำหนดราคา

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 8 – 25 มกราคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-641799 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้    houzzMate    มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น    มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา    สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300192_1_08012018152544_1c658.pdf

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาจ้าง #จัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #e-bidding #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Share
1030

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
7 พฤศจิกายน 2560 เปิดดู:1,282 ถูกใจ:0
25 ธันวาคม 2560 เปิดดู:1,097 ถูกใจ:0
20 พฤศจิกายน 2560 เปิดดู:1,293 ถูกใจ:1
15 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดดู:1,092 ถูกใจ:1
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
7 พฤศจิกายน 2560 เปิดดู:1,282 ถูกใจ:0
25 ธันวาคม 2560 เปิดดู:1,097 ถูกใจ:0
20 พฤศจิกายน 2560 เปิดดู:1,293 ถูกใจ:1
15 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดดู:1,092 ถูกใจ:1