ข่าวและกิจกรรม
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรประชาสัมพันธ์รับสมัครการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจแรงงานใหม่ผู้จบการศึกษาผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ที่ต้องการฝึกเพื่อเปลี่ยนสาขาอาชีพ เข้ารับการฝึกอบรมฟรีในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานเพื่อฝึกฝนพื้นฐานทักษะความรู้ต่างๆตลอดจนวิธีการทำงานให้มีความพร้อมก่อนไปประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบในการสมัครงานได้สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีมีงานทำโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพที่เปิดรับสมัคร/ช่วงเวลาการฝึก      1.)สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์      2.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร      3.)สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม      1.)อายุ15ปีขึ้นไป      2.)จบวุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป      3.)ร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร      1.)บัตรประชาชน      2.)วุฒิการศึกษา      3.)รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1นิ้วกำหนดการรับสมัคร     สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-จนถึงวันที่31มีนาคม2564      สมัครด้วยตนเองณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร219หมู่ที่10ต..ยางอ.เมืองจ.ชุมพร86120โทร.077-553009สามารถติดต่อได้ในวันเวลาราชการ      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร219หมู่ที่10ต..ยางอ.เมืองจ.ชุมพร86120โทร.077-553009ในวันเวลาราชการ Website:http://www.dsd.go.th/Chumphon Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
เปิดดู:27
22กุมภาพันธ์2564      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์เปิดรับสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจผู้ว่างงานเยาวชนที่กำลังศึกษาและผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมทักษะฝีมือเข้าร่วมการฝึกในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน5วันทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์)สำหรับในบางสาขาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก      หลักสูตรฝึกอบรม30ชั่วโมง/5วัน:รุ่นละ20ท่าน     1.)สาขาเชื่อมโลหะและสแตนเลส      2.)สาขาเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์      3.)สาขาช่างจัดสวน      4.)สาขาพนักงานขับรถ(รถยนต์ส่วนบุคคล)      5.)สาขาการทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม      6.)สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้า(ชุดพื้นเมือง)      7.)สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร      8.)สาขาการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์Exel      9.)สาขาการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์      10.)สาขาช่างเชื่อมMIG/MAG      11.)สาขาพนักงานต้องรับส่วนหน้า      12.)สาขาการซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่      13.)สาขาเทคนิคการสร้างสื่อมัลติมิเดียเพื่อการท่องเที่ยว      14.)สาขาพนักงานชงกาแฟและผสมเครื่องดื่ม      15.)สาขาช่างตัดผม(สุภาพบุรุษ)      16.)สาขาการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมIOTเพื่อการเกษตร      17.)สาขาพนักงานทำความสะอาดห้องพัก      18.)สาขาการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด      19.)สาขาการนวดสปาตะวันตกแบบองค์รวม คุณสมบัติผู้สมัคร      1.)มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ณวันเปิดฝึก      2.)มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่3หรือตามสาขาช่างที่สมัคร      3.)ไม่เป็นผู้ถือบวชในสมณะเพศ      4.)ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นๆยกเว้นกศน. หลักฐาน/เอกสารประกอบการสมัคร      1.)วุฒิการศึกษา      2.)ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน      3.)รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูป การสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม      สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      1.)สมัครด้วยตนเองณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์88หมู่4ถ.บุรีรัมย์-ห้วยราชจ.บุรีรัมย์จ.บุรีรัมย์31000โทร.044-634-608-9ในวันและเวลาราชการ      2.)สมัครทางออนไลน์สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ลิงค์      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP8-0_117wS98Cd25EYVfuxi4CokjUb0NLwG16ugMzG6jbqw/viewform?fbclid=IwAR3J4U-0nyVJxi82w5o_DZrIH3kA-J0DPMniX3cW42wJfly6u4Q7gtrnPy0      หรือเข้าไปสแกนQRCODEเพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่างได้เช่นเดียวกัน      ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์88หมู่4ถ.บุรีรัมย์-ห้วยราชจ.บุรีรัมย์จ.บุรีรัมย์31000โทร.044-634-608-9ในวันและเวลาราชการหรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/Buriram Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
เปิดดู:74
20กุมภาพันธ์2564      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมจำนวน5สาขาระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน5วัน/30ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์)สำหรับในบางสาขาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก       หลักสูตรฝึกอบรม30ชั่วโมง/5วัน:รุ่นละ20ท่าน      1.)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ        รุ่นที่1ฝึกอบรมระหว่างวันที่8-12มีนาคม2564      2.)สาขาช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ         รุ่นที่1ฝึกอบรมระหว่างวันที่8-12มีนาคม2564         รุ่นที่2ฝึกอบรมระหว่างวันที่15-19มีนาคม2564         รุ่นที่3ฝึกอบรมระหว่างวันที่22-26มีนาคม2564      3.)สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก         รุ่นที่1ฝึกอบรมระหว่างวันที่1,3,4,5,6มีนาคม2564      4.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร         รุ่นที่1ฝึกอบรมระหว่างวันที่22-26กุมภาพันธ์2564(รับสมัครเพิ่มอีก3ท่านด่วนมาก!)         รุ่นที่2ฝึกอบรมระหว่างวันที่8-12มีนาคม2564      5.)สาขาช่างเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์         รุ่นที่1ฝึกอบรมระหว่างวันที่22-26กุมภาพันธ์2564(รับสมัครเพิ่มอีก5ท่านด่วนมาก!) คุณสมบัติผู้สมัคร      1.)สัญชาติไทย      2.)อายุ18ปีขึ้นไปนับถึงวันที่สมัคร      3.)เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือผู้ว่างงานหรือแรงงานนอกระบบหรือผู้ถูกเลิกจ้าง เอกสารประกอบการสมัคร       1.)ใบสมัครฝึกอบรมhttp://bit.ly/372aw10       2.)บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง การสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม       สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่16–28กุมภาพันธ์2564      ฝึกอบรมเป็นรุ่นรุ่นละ20ท่านเต็มก่อนมีสิทธิ์ก่อน       1.)สมัครด้วยตนเองณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีเลขที่2/89หมู่ที่2ตำบลรังสิตถนนเลียบคลอง5อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110โทร.02-5775867-9ต่อ111-114สมัครได้ในวันและเวลาราชการ       2.)สมัครทางออนไลน์         ดาวน์โหลดใบสมัครฝึกอบรมhttp://bit.ly/372aw10         กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนโดยเฉพาะสาขาที่สนใจฝึกอบรมชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และสแกนใบสมัครส่งมาทางอีเมล์samart_raya@hotmail.comจากนั้นรอการตอบกลับทางอีเมล์ยืนยันสิทธิ์การฝึกอบรม      **หมายเหตุผู้สมัครโปรดทราบ**      เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีได้อย่างทั่วถึงสถาบันฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลในหลักสูตรต่างๆของสถาบันฯโดยพิจารณาผู้ที่ไม่เคยเข้าฝึกในหลักสูตรใดๆของสถาบันฯมาก่อนเป็นอันดับแรก      ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่เลขที่2/89หมู่ที่2ตำบลรังสิตถนนเลียบคลอง5อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110โทร.02-5775867-9ต่อ111-114ในวันและเวลาราชการหรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/chiangmai Facebook:Chiangmaiskillผู้ประสานงาน นายสิทธิชัยกลิ่นชั้นโทรศัพท์095-148-0660 นายสามารถระยะวรรณ์โทรศัพท์086-549-6600 ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี
เปิดดู:91
17กุมภาพันธ์2564      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพช่างสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถประจำปีงบประมาณ2564จำนวน3สาขา(ช่างไฟฟ้าฯ,ช่างแอร์ฯ,ช่างเชื่อม)ที่เป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะที่จะต้องมี“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)หากปฎิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอาจมีโทษตามกฎหมายดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพควรจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้ สาขาที่เปิดรับสมัคร      1.)สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร      2.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก      3.)สาขาช่างเชื่อมแบ่งออกเป็น3สาขาดังนี้            3.1)สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ            3.2)สาขาช่างเชื่อมทิก            3.3)สาขาช่างเชื่อมแม๊ก คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ      1.)ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพที่ขอประเมินฯ      2.)มีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน      3.)มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมในสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมินเอกสารที่ต้องใช้      1.)แบบคร.10คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ      2.)รูปถ่ายขนาด1x1.5นิ้วจำนวน2รูปและขนาด1นิ้วจำนวน2รูป(ถ่ายไม่เกิน6เดือน)      3.)บัตรประจำตัวประชาชน      4.)สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ      5.)ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน      6.)ใบรับรองผ่านการอบรมสัมมนาและประสบการณ์อื่นๆ      7.)สำเนาวุฒิการศึกษา ค่าธรรมเนียม      1,000บาทต่อครั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก่อนเข้ารับการประเมิน      หากไม่เข้ารับการประเมินจะไม่คืนค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์การประเมิน      1.)ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติร้อยละ50      (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ)      2.)ประสบการณ์ร้อยละ25      (โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ-การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์)      3.)คุณลักษณะส่วนบุคคลร้อยละ25      (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)      โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ85ขึ้นไปถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถ      สามารถยื่นเอกสารสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีเลขที่2/89หมู่ที่2ตำบลรังสิตถนนเลียบคลอง5อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110โทร.025775867-9ต่อ118-120หรือ062-7393888 Website:http://www.dsd.go.th/Pathumthani Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี
เปิดดู:37
17กุมภาพันธ์2564      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4ราชบุรีประกาศขอเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพช่างสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจำนวน5สาขาซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะที่จะต้องมี“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)หากปฎิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอาจมีโทษตามกฎหมายดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพควรจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้ รายละเอียดการสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ      กำหนดการเดือนกุมภาพันธ์2564      1.)สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร*:รับสมัครจำนวน15คน      2.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ**:รับสมัครจำนวน10คน      3.)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ**:รับสมัครจำนวน10คน      4.)สาขาช่างเชื่อมแม๊ก**:รับสมัครจำนวน5คน      5.)สาขาช่างเชื่อมทิก**:รับสมัครจำนวน5คน      รวมทั้งหมด45คน      กำหนดการเดือนมีนาคม2564      1.)สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร*:รับสมัครจำนวน15คน      2.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ**:รับสมัครจำนวน10คน      3.)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ**:รับสมัครจำนวน10คน      4.)สาขาช่างเชื่อมแม๊ก**:รับสมัครจำนวน5คน      5.)สาขาช่างเชื่อมทิก**:รับสมัครจำนวน5คน      รวมทั้งหมด45คน       *หมายเหตุ      -กิจกรรมประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารดำเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้รับรองความรู้ความสามารถตามมาตรา7(2)      -เป็นสาขาอาชีพที่ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรา26/3      -ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามมาตรา26/3ต้องระวางโทษตามมาตรา53/1และ53/2      -สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารผู้ประกอบอาชีพรายใหม่ให้รีบดำเนินการยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและผู้รับรองความรู้ความสามารถแล้วให้ยื่นคำขอประเมินใหม่เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฉบับใหม่ก่อนหนังสือรับรองฯฉบับเดิมหมดอายุ60วัน(หนังสือรับรองฯมีอายุ5ปี)      **หมายเหตุ      -กิจกรรมประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็กสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือสาขาช่างเชื่อมทิกและสาขาช่างเชื่อมแม็กดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานม.39(3)(5)และอยู่ระหว่างการออกประกาศกระทรวงแรงงานตามมาตรา7(2)ต่อไป      -เป็นสาขาอาชีพที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรา7(2)ต่อไป      -ผู้ประกอบอาชีพหรือสถานประกอบกิจการใดที่จ้างงานผู้ประกอบอาชีพตามสาขาดังกล่าวในข้อ1ขอเชิญเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพและสถานประกอบกิจการ หลักเกณฑ์การประเมิน      1.)ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติร้อยละ50      (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ)      2.)ประสบการณ์ร้อยละ25      (โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ-การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์)      3.)คุณลักษณะส่วนบุคคลร้อยละ25      (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)      โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ85ขึ้นไปถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถ      สามารถยื่นเอกสารสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4ราชบุรีเลขที่113หมู่10ตำบลเจดีย์หักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี70000โทร.032337607-9ต่อ904Website:http://www.dsd.go.th/Ratchaburi Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4ราชบุรีข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4ราชบุรี
เปิดดู:76
08กุมภาพันธ์2564      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางเชิญชวนผู้ที่สนใจผู้ว่างงาน,ประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ(CompetencyBasedCurriculum:CBT)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก     1.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1        อบรมทฤษฎีผ่านแอปพลิเคชั่นที่บ้านภาคปฎิบัติณสพร.10ลำปาง        เริ่มฝึกในวันที่9มีนาคม2564 คุณสมบัติผู้สมัคร      1.)สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าหรือมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่สมัคร      2.)อายุ18ปีขึ้นไป      3.)มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก      4.)มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการรับสมัคร/รายละเอียดการสมัคร      สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-26กุมภาพันธ์2564      สมัครออนไลน์เข้าไปลงทะเบียนได้ที่ลิงค์      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsd7S0SZWCx7SIp3-UxArNwhf2BIQ8x4fMFOZURTYMbVt8EA/viewform?fbclid=IwAR0IF_mG54Rp3SSXavHfgf8JQHNhNQjzLYQAOFG17fWaIh6fTVlc7gBdB_c      หรือสแกนQRCODEเข้าไปลงทะเบียนได้ที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่าง กำหนดการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง      สอบสัมภาษณ์:วันที่1มีนาคม2564      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก:วันที่3มีนาคม2564      วันรายงานตัว:วันที่8มีนาคม2564      วันที่เริ่มฝึก:วันที่9มีนาคม2564       ***ตรวจสอบรายชื่อได้เมื่อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว(คลิกที่นี้)            ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางถ.ลำปาง-เชียงใหม่ต.ปงแสนทองอ.เมืองจ.ลำปาง52100โทร.054-356681-4ในวันและเวลาราชการหรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ อ.บุญสนอง:0917949386 อ.ชัยชาญ:0979736412 Website:http://www.dsd.go.th/Lampang Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง
เปิดดู:173
08กุมภาพันธ์2564      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนประกาศขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานช่างเชื่อมในสถานประกอบกิจการที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานจำนวน2สาขาช่างเชื่อมระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน30ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์)สำหรับในบางสาขาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก      1.)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(เชื่อมไฟฟ้า):จำนวน30ชั่วโมง      ฝึกระหว่างวันที่16-19กุมภาพันธ์2564เวลา08.30น.-16.30น.      รับสมัครจำนวน16คน      2.)สาขาช่างเชื่อมTIG(อาร์กอน):จำนวน30ชั่วโมง      ฝึกระหว่างวันที่23-26กุมภาพันธ์2564เวลา08.30น.-16.30น.      รับสมัครจำนวน16คน      หมายเหตุ:วันเวลาการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมคุณสมบัติผู้สมัครฝึก      1.)สัญชาติไทย      2.)มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป      3.)เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือผู้ว่างงานหรือแรงงานนอกระบบหรือผู้ถูกเลิกจ้าง      4.)มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร หลักฐาน/เอกสารประกอบการสมัคร      1.)บัตรประชาชนตัวจริงจำนวน1ใบ      2.)รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด1นิ้วจำนวน1รูป กำหนดการรับสมัคร      1.)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(เชื่อมไฟฟ้า)         สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-11กุมภาพันธ์2564      2.)สาขาสาขาช่างเชื่อมTIG(อาร์กอน)         สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-18กุมภาพันธ์2564      โดยสมัครด้วยตนเองณฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน129หมู่10ต.บ้านกลางอ.เมืองจ.ลำพูน51000โทร.084-9501620ในวันเวลาราชการ08.30-16.30น.      หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางลิงค์https://tinyurl.com/DSDLamphun วิธีการคัดเลือก       โดยพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจากเอกสารใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก       ประกาศณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน       การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน129หมู่10ต.บ้านกลางอ.เมืองจ.ลำพูน51000โทร.084-9501620ในวันและเวลาราชการ Website:http://www.dsd.go.th/Lamphun Facebook:พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนข้อมูลจาก Facebookพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
เปิดดู:150
06กุมภาพันธ์2564     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่รับสมัครช่างแอร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน30ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์)สำหรับในบางสาขาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก      1.)สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก(30ชั่วโมง)        ฝึกระหว่างวันที่1-4มีนาคม2564(อังคาร-ศุกร์)เวลา08.30-17.00น. คุณสมบัติผู้สมัคร      1.)มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป      2.)สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นขึ้นไป      3.)เป็นผู้ปฎิบัติงานด้านช่างเครื่องปรับอากาศหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง      4.)มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร กำหนดการรับสมัคร/รายละเอียดการสมัคร      สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-14กุมภาพันธ์2564      1.)สมัครด้วยตนเองณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่335หมู่3ต.ดอนแก้วอ.แม่ริมจ.เชียงใหม่50180โทร.0-5312-1002-3ต่อ126,115      2.)สมัครออนไลน์เข้าไปลงทะเบียนได้ที่ลิงค์http://cnxonjob.com/reCourse/course_view:367         หรือสแกนQRCODEเข้าไปลงทะเบียนได้ที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่าง      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่15กุมภาพันธ์2564เวลา14.00น.      ชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรม1500บาท/คนวันที่16กุมภาพันธ์2564      ณงานการเงินสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่  **หมายเหตุ:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดการฝึกอบรมกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า20คน      ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่335หมู่3ต.ดอนแก้วอ.แม่ริมจ.เชียงใหม่50180โทร.0-5312-1002-3ในวันและเวลาราชการหรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆWebsite:http://www.dsd.go.th/chiangmaiFacebook:Chiangmaiskill   ข้อมูลจาก FacebookChiangmaiskill
เปิดดู:229
30มกราคม2564      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน4สาขาหลักได้แก่ช่างไฟฟ้าช่างแอร์ช่างเชื่อมและผู้ประกอบอาหารไทยทั้งนี้การทดสอบฯจะเป็นการประเมินช่าง(แรงงาน)ทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นการวัดทักษะประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานเมื่อได้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถนำไปแนบสมัครงานและเป็นหลักฐานการทำงานในวิชาชีพนอกจากนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)เพื่อใช้รับรองในวิชาชีพต่อไปได้ รายละเอียดสาขาที่เปิดทดสอบฯในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก      1.)สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1      ระหว่างวันที่18-19กุมภาพันธ์2564      2.)สาขาช่างเชื่อมMAGระดับ1      ระหว่างวันที่1-2กุมภาพันธ์2564      3.)สาขาช่างเชื่อมทิกระดับ1      ระหว่างวันที่8-9กุมภาพันธ์2564      4.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1      ระหว่างวันที่11-12มีนาคม2564      5.)สาขาผู้ประกอบอาหารไทย      ระหว่างวันที่12-13กุมภาพันธ์2564 กำหนดการรับสมัคร      สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ที่ลิงค์      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEmkStFHkRQ_JWbxWRUT2IWTLz-pWUb_0HJyEhohtmQUPPtQ/viewform?fbclid=IwAR3qBkUvwKbOORYQRI9rcUVUnnwLZDhQ5riXk793qJ_QCJyiyUuolMmeDAU<<คลิกที่นี้ ประโยชน์ของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน    1.)เปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่มีทักษะฝีมือแต่ไม่มีวุฒิการศึกษาและนักศึกษาระดับปวช.และนักศึกษาระดับปวส.ได้รับการฝึกอบรมฝีมือเพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถของตนและพัฒนาฝีมือของตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริมได้    2.)ผู้ผ่านการฝึกทดสอบฯจะได้วุฒิบัตรเพื่อรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาอาชีพที่กำหนดเพื่อใช้ประกอบการบวกคะแนนเพิ่มในการขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ    3.)การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเห่งชาติรวมไปถึงสมัครเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถมีผลการันตีต่ออัตราค่าจ้างตามประกาศคณะกรรมค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงงานได้    4.)ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถนำหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปประกอบการสมัครเข้าทำงานในต่างประเทศซึ่งทำให้เพิ่มโอกาสการมีงานทำยิ่งขึ้นได้      สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นเลขที่151หมู่ที่21ถ.มะลิวัลย์ต.บ้านเป็ดอ.เมืองจ.ขอนแก่นโทร.043468234-35ในวันและเวลาราชการหรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/Khonkaen Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่น
เปิดดู:163
30มกราคม2564      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีประกาศขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานโดยเปิดสาขาอาชีพให้สมัครเข้าร่วมฝึกจำนวน7สาขาระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน30ชั่วโมง5วันทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์)สำหรับในบางสาขาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก       ฝึกอบรมเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม       ทุกหลักสูตรฝึกอบรม30ชั่วโมง/5วัน       ฝึกอบรมเป็นรุ่นรุ่นละ20ท่าน/สาขาเต็มก่อนมีสิทธิ์ฝึกก่อน      1.)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ      2.)สาขาช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ      3.)สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก      4.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร      5.)สาขาช่างปูกระเบื้อง      6.)สาขาช่างเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์      7.)สาขาการทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม      1.)สัญชาติไทย      2.)อายุ18ปีขึ้นไปนับถึงวันที่สมัคร      3.)เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการผู้ว่างงานแรงงานนอกระบบหรือผู้ถูกเลิกจ้าง เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร     1.)ใบสมัครฝึกอบรม(ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์:คลิกที่นี้http://bit.ly/372aw10)     2.)บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง กำหนดการรับสมัคร      สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่28มกราคม-28กุมภาพันธ์2564      1.)สมัครด้วยตนเองณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีเลขที่2/89หมู่ที่2ต.รังสิตถ.เลียบคลอง5อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี12110โทร.02-577-5867-9ต่อ111-114ในวันและเวลาราชการ      2.)สมัครทางออนไลน์           2.1)ใบสมัครฝึกอบรม(ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์:คลิกที่นี้)      2.2.)กรอกรายระเอียดให้ชัดเจนโดยเฉพาะสาขาที่สนใจฝึกอบรมชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์      2.3.)สแกนใบสมัครส่งมาทางอีเมล์Samart_raya@gmail.com      2.4)รอการตอบกลับมาทางอีเมล์เพื่อยืนยันสิทธ์การฝึกอบรม  **หมายเหตุ-ผู้สมัครโปรดทราบ** เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีได้อย่างทั่วถึงสถาบันฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลในหลักสูตรต่างๆของสถาบันฯโดยพิจารณาผู้ที่ไม่เคยเข้าฝึกในหลักสูตรใดๆของสถาบันฯมาก่อนเป็นอันดับแรก การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีเลขที่2/89หมู่ที่2ต.รังสิตถ.เลียบคลอง5อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี12110โทร.02-577-5867-9ต่อ111-114ในวันและเวลาราชการWebsite:http://www.dsd.go.th/Pathumthani Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี
เปิดดู:83
21มกราคม2564      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วทั่วไปผู้ว่างงานหรือแรงงานในสถานประกอบการมาร่วมสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2564จำนวน2สาขาได้แก่สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารและช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน30ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์)สำหรับในบางสาขาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร      สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีทุกรอบตลอดเดือนกุมภาพันธ์โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก      ฝึกอบรม30ชั่วโมงทุกสาขา      สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร      รอบที่1:อบรมภายในวันที่8-11กุมภาพันธ์2564(จันทร์-พฤหัสบดี)      รอบที่2:อบรมภายในวันที่15-18กุมภาพันธ์2564(จันทร์-พฤหัสบดี)      รอบที่3:อบรมภายในวันที่13,14,20,21กุมภาพันธ์2564(เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)      สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก      รอบที่1:อบรมภายในวันที่8-11กุมภาพันธ์2564(จันทร์-พฤหัสบดี)      รอบที่2:อบรมภายในวันที่15-18กุมภาพันธ์2564(จันทร์-พฤหัสบดี)      รอบที่3:อบรมภายในวันที่13,14,20,21กุมภาพันธ์2564(เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 1.)มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป 2.)สามารถเข้าฝึกได้ตลอดหลักสูตร หลักฐานที่ต้องเตรียมมา 1.)บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 2.)รูปถ่ายขนาดจิ๋ว กำหนดการรับสมัคร      สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      1.)สมัครด้วยตนเองณฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครเลขที่59/4หมู่1ต.บ้านเกาะอ.เมืองสมุทรสาครจ.สมุทรสาครโทร.0-34879318ต่อ107,108      2.)สมัครออนไลน์โดยสแกนQRCODEเข้าไปแจ้งความประสงค์ที่กลุ่มไลน์      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครเลขที่59/4หมู่1ต.บ้านเกาะอ.เมืองสมุทรสาครจ.สมุทรสาครโทร.0-34879318ต่อ107,108ในวันและเวลาราชการ Website:http://www.dsd.go.th/SamutSakhonFacebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
เปิดดู:74
23มกราคม2564     ในวันศุกร์ที่22มกราคม2564บริษัทโฮมไกด์ไลน์จำกัด(HouzzMate.com)นำโดยนายตรีบุญสุขราตรี(ผู้จัดการทั่วไป)พร้อมด้วยพนักงานบริษัทเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับนางณฐมนปัทมะสุคนธ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่และในวาระขึ้นปีใหม่2564พร้อมทั้งร่วมเยี่ยมชมสถานที่ภายในสถาบันฯและปรึกษาหารือในด้านประชาสัมพันธ์งานช่าง
เปิดดู:93