ข่าวและกิจกรรม
21มกราคม2564      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(ทดสอบฯในช่วงเดือนกุมภาพันธ์)ทั้งนี้การทดสอบฯจะเป็นการประเมินช่าง(แรงงาน)ทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นการวัดทักษะประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานเมื่อได้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถนำไปแนบสมัครงานและเป็นหลักฐานการทำงานในวิชาชีพนอกจากนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)เพื่อใช้รับรองในวิชาชีพต่อไปได้ รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก      สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1      ดำเนินการทดสอบฯ      ภาคความรู้วันที่16กุมภาพันธ์2564      ภาคความสามารถวันที่17กุมภาพันธ์2564      สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1      ดำเนินการทดสอบฯ      ภาคความรู้วันที่9กุมภาพันธ์2564      ภาคความสามารถวันที่10กุมภาพันธ์2564 เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการสมัครฯ      สำหรับสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1      1.)บัตรประชาชนตัวจริง(ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรด้วย)      2.)รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนขนาด1นิ้วจำนวน1รูป(รูปใส่สูทและปริ้นจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น)      3.)วุฒิการศึกษาปวช.สาขาไฟฟ้าขึ้นไป1ฉบับหรือ      4.)ใบรับรองการผ่านงานด้านช่างเครื่องปรับอากาศฯมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีหรือ      5.)วุฒิบัตรผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพในสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าและการพาณิชย์ขนาดเล็กไม่น้อยกว่า60ชั่วโมงและมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฎิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า300ชั่วโมง      สำหรับสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1      1.)บัตรประชาชนตัวจริง(ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรด้วย)      2.)รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนขนาด1นิ้วจำนวน1รูป(รูปใส่สูทและปริ้นจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น)      3.)วุฒิการศึกษาปวช.สาขาไฟฟ้าอิเล็กและคอมพิวเตอร์ขึ้นไป1ฉบับหรือ      4.)ใบรับรองการผ่านงานด้านช่างไฟฟ้ามาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีหรือ      5.)วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า60ชั่วโมงและมีประสบการณ์การฝึกงานหรือการปฎิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า160ชั่วโมง กำหนดการรับสมัคร      สำหรับสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1      สามารถยื่นใบสมัครถึงวันที่5กุมภาพันธ์2564ด่วนจำนวนจำกัด      สำหรับสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1      สามารถยื่นใบสมัครถึงวันที่29มกราคม2564ด่วนจำนวนจำกัด      สมัครด้วยตนเองณฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่335หมู่3ต.ดอนแก้วอ.แม่ริมจ.เชียงใหม่50180โทร.0-5312-1002-3 ประโยชน์ของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน      1.)เปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่มีทักษะฝีมือแต่ไม่มีวุฒิการศึกษาและนักศึกษาระดับปวช.และนักศึกษาระดับปวส.ได้รับการฝึกอบรมฝีมือเพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถของตนและพัฒนาฝีมือของตนเองไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริมได้      2.)ผู้ผ่านการฝึกทดสอบฯจะได้วุฒิบัตรเพื่อรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาอาชีพที่กำหนดเพื่อใช้ประกอบการบวกคะแนนเพิ่มในการขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ      3.)การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเห่งชาติรวมไปถึงสมัครเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถมีผลการันตีต่ออัตราค่าจ้างตามประกาศคณะกรรมค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงงานได้      4.)ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถนำหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปประกอบการสมัครเข้าทำงานในต่างประเทศซึ่งทำให้เพิ่มโอกาสการมีงานทำยิ่งขึ้นได้      สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่335หมู่3ต.ดอนแก้วอ.แม่ริมจ.เชียงใหม่50180โทร.0-5312-1002-3ในวันและเวลาราชการหรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/chiangmaiFacebook:Chiangmaiskill ข้อมูลจาก FacebookChiangmaiskil
เปิดดู:58
21มกราคม2564      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนประกาศขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน30ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์)สำหรับในบางสาขาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก      สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร(30ชั่วโมง)      ฝึกระหว่างวันที่9-12กุมภาพันธ์2564(อังคาร-ศุกร์)เวลา08.30-17.00น.      จำนวน20คนผู้สอน:อ.มีชัยอายุรักษ์ กำหนดการรับสมัคร      สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่1-28มกราคม2564      สมัครด้วยตนเองณฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน129หมู่10ต.บ้านกลางอ.เมืองจ.ลำพูน51000โทร.084-9501620ในวันเวลาราชการ08.30-16.30น.      วันที่ประกาศผลคัดเลือกวันที่29มกราคม2564 การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน129หมู่10ต.บ้านกลางอ.เมืองจ.ลำพูน51000โทร.084-9501620ในวันและเวลาราชการ Website:http://www.dsd.go.th/LamphunFacebook:พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  ข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
เปิดดู:31
11มกราคม2564       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านรับสมัครฝึกอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมฟรีในโครงการเสริมสร้าวความเข้มแข็งให้กับคนชุมชนและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอัจฉริยะ(SmartCity):พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับสถานการณ์COVID-19สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยสมัครผ่านระบบออนไลน์สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของโครงการดังนี้ สาขาที่จัดฝึกอบรม       1.)สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(30ชั่วโมง)       2.)สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่(30ชั่วโมง)       3.)สาขาการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า(30ชั่วโมง)       4.)สาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร(30ชั่วโมง)       5.)สาขาการประกอบอาหารไทย(30ชั่วโมง)       6.)สาขาการภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน(30ชั่วโมง)       7.)สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า(30ชั่วโมง)       8.)สาขาการประกอบอาหารว่างและขนม(30ชั่วโมง)       9.)สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(30ชั่วโมง) คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 1.)เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19 2.)มีอายุ18ปีขึ้นไป 3.)ไม่จำกัดเพศ 4.)สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 5.)มีความพร้อมและสามารถเข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร กำหนดการรับสมัคร       สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้       สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ที่ลิงค์       https://forms.gle/ehsPv8wm4PyWnWvZ8<<คลิกที่นี้       หรือสแกนQRCODEเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มสมัครได้เช่นเดียวกัน(ณรูปประชาสัมพันธ์ด้านล่างของบทความ)       หมายเหตุ-การคัดเลือกผู้เข้าอบรมเรียงลำดับตามลำดับการสมัคร       การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านเลขที่242หมู่2ถนนน่าน–ทุ่งช้างต.ผาสิงห์อ.เมืองจ.น่าน55000โทร.054719454ในวันเวลาราชการ Website:http://www.dsd.go.th/Nan Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
เปิดดู:40
07มกราคม2564      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพช่างสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอันได้แก่สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารและสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะที่จะต้องมี“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)หากปฎิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอาจมีโทษตามกฎหมายดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพควรจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้ รายละเอียดการสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ      ในวันพุธที่13มกราคม2564ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน      1.)สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร      จำนวนที่รับสมัคร15คน      2.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก      จำนวนที่รับสมัคร10คน      ในวันพุธที่27มกราคม2564ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน      1.)สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร      จำนวนที่รับสมัคร15คน      2.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก      จำนวนที่รับสมัคร10คน หลักเกณฑ์การประเมิน      1.)ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติร้อยละ50      (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ)      2.)ประสบการณ์ร้อยละ25      (โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ-การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์)      3.)คุณลักษณะส่วนบุคคลร้อยละ25      (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)      โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ85ขึ้นไปถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถ เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร      1.)แบบคร.10คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ      2.)รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1x1.5นิ้วชุดสุภาพพื้นหลังสีขาวจำนวน6รูป      3.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      4.)สำเนาหนังสือรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(หน้า-หลัง)จำนวน2ฉบับ      5.)หนังสือรับรองประสบการณ์จำนวน2ฉบับ      6.)สำเนาวุฒิบัตรฝึกอบรมสัมมนา(หน้า-หลัง)จำนวน2ฉบับ      7.)สำเนาวุฒิการศึกษาจำนวน2ฉบับ      8.)ค่าธรรมเนียม1,120บาท      9.)อื่นๆ(ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) สามารถยื่นเอกสารสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน129หมู่10ต.บ้านกลางอ.เมืองจ.ลำพูน51000โทร.053-537698 สามารถสแกนQRCODEเพื่อเข้าสู่กลุ่มไลน์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน(ณรูปประชาสัมพันธ์ด้านล่างของบทความ) Website:http://www.dsd.go.th/LamphunFacebook:พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ข้อมูลจาก Facebookพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
เปิดดู:263
06มกราคม2564     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานและแรงงานในสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564จำนวน2สาขาอาชีพทั้งนี้เพื่อช่วยให้แรงงานสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์)สำหรับในบางสาขาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาที่เปิดรับสมัคร/ช่วงเวลาการฝึก      1.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก         ฝึกอบรมระหว่างวันที่18-21มกราคม2564         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15มกราคม2564      2.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร         ฝึกอบรมระหว่างวันที่22-26มกราคม2564         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-20มกราคม2564 คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม      1.)มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป      2.)มีความรู้พื้นฐานด้านช่างเครื่องปรับอากาศหรือด้านไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์หรืองานที่เกี่ยวข้อง      3.)มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร หลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร      1.)บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง      2.)รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูป กำหนดการรับสมัคร      ระยะเวลาการรับสมัครสามารถดูได้ที่หัวข้อสาขาที่เปิดรับสมัคร      1.)สมัครด้วยตนเองณฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานชั้น2อาคาร3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร279ม.7ต.หนองปลิงอ.เมืองจ.กำแพงเพชรโทร.055-705071ต่อ112      2.)สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ที่ลิงค์      https://forms.gle/1zrekAYzR5AzyaUH6<<คลิกที่นี้      หรือสแกนQRCODEเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มสมัครได้เช่นเดียวกัน(ณรูปประชาสัมพันธ์ด้านล่างของบทความ)      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานชั้น2อาคาร3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร279ม.7ต.หนองปลิงอ.เมืองจ.กำแพงเพชรโทร.055-705071ต่อ112ในวันและเวลาราชการ Website:http://www.dsd.go.th/Kamphaengphet Facebook:สนพ.กำแพงเพชร ข้อมูลจาก Facebookสนพ.กำแพงเพชร
เปิดดู:145
06มกราคม2564       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนประชาสัมพันธ์รับสมัครการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจแรงงานใหม่ผู้จบการศึกษาผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ที่ต้องการฝึกเพื่อเปลี่ยนสาขาอาชีพเข้ารับการฝึกอบรมฟรีในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่2/2564เพื่อฝึกฝนพื้นฐานทักษะตลอดจนวิธีการทำงานให้พร้อมก่อนเข้าทำงานให้มีความรู้ความสามารถให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบในการสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีมีงานทำมีที่พักให้ระหว่างฝึกโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพที่เปิดรับสมัคร/ช่วงเวลาการฝึก       รับสมัครสาขาละจำนวน15คน       1.)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ       ฝึกในสำนักงานฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบกิจการ1เดือน       2.)สาขาช่างแต่งผมบุรุษ(ระดับต้น)       ฝึกในสำนักงานฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบกิจการ1เดือน       3.)สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์       ฝึกในสำนักงานฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบกิจการ1เดือน       เริ่มฝึกอบรม1กุมภาพันธ์2564 คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม       1.)สัญชาติไทย       2.)อายุ15ปีขึ้นไป       3.)วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร       1.)บัตรประชาชน       2.)วุฒิการศึกษาจำนวน1ฉบับ       3.)ทะเบียนบ้านจำนวน1ฉบับ       4.)รูปถ่าย1นิ้วจำนวน1รูป กำหนดการรับสมัคร       สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-จนถึงวันที่26มกราคม2564       1.)สมัครด้วยตนเองณฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน129หมู่10ต.บ้านกลางอ.เมืองจ.ลำพูน51000โทร.053-525542,086-9135361ในวันเวลาราชการ       2.)สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ที่ลิงค์       https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy3zWG22xkKfWnDI_a2QP-ZsjOnzJAGd1B5K9ke9N-TSaM_Q/viewform?fbclid=IwAR0Ji-vusuFUv0ZSg9hHlZgQrWyGlfajYZN63WA17WJXn-8Jnx8d830GZXQ<<คลิกที่นี้       หรือสแกนQRCODEเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มสมัครได้เช่นเดียวกัน(ณรูปประชาสัมพันธ์ด้านล่างของบทความ)      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน129หมู่10ต.บ้านกลางอ.เมืองจ.ลำพูน51000โทร.053-525542,086-9135361ในวันเวลาราชการ Website:http://www.dsd.go.th/Lamphun Facebook:พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ข้อมูลจาก Facebookพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
เปิดดู:143
04มกราคม2564     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลกรับสมัครช่างเชื่อมในสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ30ชั่วโมงสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือทั้งนี้เพื่อช่วยให้แรงงานสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์)สำหรับในบางสาขาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร      สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก      สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ      รับสมัครจำนวน20คน      หลักสูตรยกระดับฝีมือ30ชั่วโมง      ฝึกอบรมระหว่างวันที่1-4กุมภาพันธ์2564เวลา08.30-17.00น. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม      1.)มีอายุ18ปีขึ้นไป      2.)มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมไม่น้อยกว่า1ปีและทำงานในสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับงานเชื่อม      3.)เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร      1.)สำเนาบัตรประชาชน      2.)รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1นิ้วจำนวน1รูป กำหนดการรับสมัคร      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-จนถึงวันที่20มกราคม2564      1.)สมัครด้วยตนเองณกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลกโทร.055993033ต่อ106(ในวันเวลาราชการ)            2.)สมัครที่QRCODEโดยแสกนที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่างของบทความ      จากนั้นจะเข้าสู่ไลน์(Line)ให้ทำการแจ้งความประสงค์สมัครได้เลย      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลกโทร.055993033ต่อ106(ในวันเวลาราชการ) ผู้ประสานงาน:อ.ณรงค์ศักดิ์โท้ทอง0896440094 Website:http://www.dsd.go.th/Phitsanulok Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลก ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลก
เปิดดู:365
04มกราคม2564      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนประกาศขอเชิญชวนช่างเชื่อมในสถานประกอบกิจการที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานอาชีพช่างเชื่อมระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน30ชั่วโมงจำนวน3สาขาทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์)สำหรับในบางสาขาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก      ฝึกอบรม30ชั่วโมงในแต่ละสาขา     1.) สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(เชื่อมไฟฟ้า)     ฝึกระหว่างวันที่19-22มกราคม2564      2.)สาขาช่างเชื่อมทิกTIG(อาร์กอน)      ฝึกระหว่างวันที่26-29มกราคม2564      3.)สาขาช่างเชื่อมแม๊กMAG      ฝึกระหว่างวันที่9-12กุมภาพันธ์2564 คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม      1.)เป็นแรงงานในสถานประกอบการ      2.)มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป      3.)มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก กำหนดการรับสมัคร      สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-จนถึงก่อนกำหนดการฝึกในแต่ละสาขา7วัน      1.)สมัครด้วยตนเองณฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน129หมู่10ต.บ้านกลางอ.เมืองจ.ลำพูน51000โทร.084-9501620ในวันเวลาราชการ08.30-16.30น.            2.)สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ที่ลิงค์      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFkygAS-oor2WhoNkkbqXgt1npPNunEp3MiUvtLD1bdHQKbQ/viewform?fbclid=IwAR0ag0oqJJO-VIrNEOwEEk1h-pgW2OWG0i3tGC69_mVZB-DuGGvuw4R-1mM<<คลิกที่นี้      หรือสแกนQRCODEเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มสมัครได้เช่นเดียวกัน(ณรูปประชาสัมพันธ์ด้านล่างของบทความ)      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน129หมู่10ต.บ้านกลางอ.เมืองจ.ลำพูน51000โทร.084-9501620ในวันและเวลาราชการ Website:http://www.dsd.go.th/Lamphun Facebook:พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ข้อมูลจาก Facebookพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
เปิดดู:116
30ธันวาคม2563 ในวันอังคารที่29ธันวาคม2563บริษัทโฮมไกด์ไลน์จำกัด(HouzzMate.com)นำโดยนายตรีบุญสุขราตรี(ผู้จัดการทั่วไป)พร้อมด้วยพนักงานบริษัทเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับนายสมโภชน์ชัยชนะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนและในวาระขึ้นปีใหม่2564พร้อมร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานที่ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
เปิดดู:61
30ธันวาคม2563      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานและแรงงานในสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน30ชั่วโมงจำนวนสาขาทั้งหมด5สาขาโดยฝึกอบรมในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์64ทั้งนี้เพื่อช่วยให้แรงงานสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์)สำหรับในบางสาขาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก      1.)สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์      ฝึกอบรมในวันที่18-22มกราคม2564      2.)สาขาการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีInternetofThing(IOTในภาคการเกษตร)      ฝึกอบรมในวันที่25-29มกราคม2564      3.)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ      ฝึกอบรมในวันที่1-5กุมภาพันธ์2564      4.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก      ฝึกอบรมในวันที่3-7กุมภาพันธ์2564      5.)สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร      ฝึกอบรมในวันที่17-21กุมภาพันธ์2564      รับสมัครสาขาละ20คนหลักสูตร30ชั่วโมงระยะเวลาฝึกอบรม5วันเวลา09.00-16.00น.      ฝึกอบรมณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม      1.)มีอายุ18ปีขึ้นไป      2.)เป็นพนักงานในสถานประกอบกิจการ      3.)เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่สมัครหรือที่เกี่ยวข้อง      4.)เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัคร      5.)อื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละหลักสูตรกำหนด หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก      1.)มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดในแต่ละสาขา      2.)ลำดับการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม กำหนดการรับสมัคร      1.)สมัครด้วยตนเองณกลุ่มงานประเมินความรู้ความสามารถและยกระดับฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ320หมู่9ต.โพธิ์อ.เมืองจ.ศรีสะเกษโทร.045615864-6      2.)สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ที่ลิงค์      https://forms.gle/CSZx2AJVxpoorcv4A<<คลิกที่นี้      หรือสแกนQRCODEเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มสมัครได้เช่นเดียวกัน(ณรูปประชาสัมพันธ์ด้านล่างของบทความ) หมายเหตุ      -กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม      -สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษจะประสานเพื่อแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุไว้อย่างน้อย5วันก่อนการเปิดฝึกอบรม      -ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางFacebookPage:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานประเมินความรู้ความสามารถและยกระดับฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ320หมู่9ต.โพธิ์อ.เมืองจ.ศรีสะเกษโทร.045615864-6ในวันและเวลาราชการ Website:http://www.dsd.go.th/sisaket Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
เปิดดู:67
29ธันวาคม2563       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานีเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพฟรีในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่2/2564จำนวนทั้งหมด4สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานทักษะตลอดจนวิธีการทำงานให้พร้อมก่อนเข้าทำงานให้มีความรู้ความสามารถให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบในการสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีรับจำนวนจำกัดโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพที่เปิดรับสมัคร/ช่วงเวลาการฝึก       1.)สาขาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม       รับสมัครจำนวน10คน       วุฒิการศึกษา:ม.3ขึ้นไป       อายุ:15ปีขึ้นไป       ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถาบันฯ:4เดือน       ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ:1เดือน       2.)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(เชื่อมไฟฟ้า)       รับสมัครจำนวน10คน       วุฒิการศึกษา:ม.3ขึ้นไป       อายุ:15ปีขึ้นไป       ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถาบันฯ:2เดือน       ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ:1เดือน       3.)สาขาช่างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์       รับสมัครจำนวน20คน       วุฒิการศึกษา:ป.6ขึ้นไป       อายุ:18ปีขึ้นไป       ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถาบันฯ:2เดือน       ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ:1เดือน       4.)สาขาผู้ประกอบอาหารไทย       รับสมัครจำนวน20คน       วุฒิการศึกษา:ป.6ขึ้นไป       อายุ:18-45ปีขึ้นไป       ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถาบันฯ:2เดือน       ระยะเวลาในการฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ:1เดือน คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม       1.)เป็นแรงงานใหม่หรือผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง       2.)เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาที่สมัครเข้ารับการฝึก       3.)มีสุขภาพร่างกายดีและร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาอาชีพนั้นๆได้ตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม       4.)ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคติดต่อร้ายแรง       5.)มีความประพฤติดี หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก       1.)วุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองทางการศึกษาฉบับจริง:จำนวน1ฉบับ       2.)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด1นิ้ว:จำนวน1ฉบับ       3.)ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง:จำนวน1ฉบับ กำหนดการรับสมัคร       สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-ถึงวันที่20มกราคม2564      สมัครด้วยตนเองณอาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานีถ.อุดร-ขอนแก่นต.บ้านจั่นอ.เมืองจ.อุดรธานี41000โทร.042110946-8ต่อ101,125       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกวันที่22มกราคม2564ทางเว็บไซต์http://www.dsd.go.th/UdonthaniหรือFacebookPage:https://www.facebook.com/UISD18/ กำหนดการอื่นๆ       สอบคัดเลือกผู้สมัคร:วันที่26มกราคม2564เวลา09.00-12.00น.       ประกาศผลการคัดเลือก:วันที่27มกราคม2564ทางเว็บไซต์และFacebookPage       รายงานตัว/เปิดฝึกอบรม:วันที่1กุมภาพันธ์2564เวลา08.30น.       การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานีถ.อุดร-ขอนแก่นต.บ้านจั่นอ.เมืองจ.อุดรธานี41000โทร.042110946-8ต่อ101,125 Website:http://www.dsd.go.th/Udonthani Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานี ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานี
เปิดดู:40
23ธันวาคม2563      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางกำหนดเปิดรับสมัครให้บุคคลทั่วไปผู้ว่างงานและแรงงานในสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน30ชั่วโมงจำนวนสาขาทั้งหมด11สาขาเพื่อช่วยให้แรงงานสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์)สำหรับในบางสาขาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตรสมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก      ฝึกอบรมระยะเวลา30ชั่วโมงทุกสาขา      1.) สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือต่อชนแผ่นเหล็ก      วันที่ฝึก16,17,23,24มกราคม2564      สามารถสมัครได้ถึงวันที่6มกราคม2564      2.) สาขาเทคโนโลยีROBOTงานเชื่อม      วันที่ฝึก25-28มกราคม2564      สามารถสมัครได้ถึงวันที่14มกราคม2564      3.) สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม      วันที่ฝึก6,7,13,14กุมภาพันธ์2564      สามารถสมัครได้ถึงวันที่27มกราคม2564      4.) สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือต่อชนแผ่นเหล็ก      วันที่ฝึก13,14,20,21กุมภาพันธ์2564      สามารถสมัครได้ถึงวันที่3กุมภาพันธ์2564      5.) สาขาการบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยGoogleApplication      วันที่ฝึก20,21,27,28กุมภาพันธ์2564      สามารถสมัครได้ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2564      6.) สาขาการใช้โปรแกรมAutoCADMechanical      วันที่ฝึก20,21,27,28กุมภาพันธ์2564      สามารถสมัครได้ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2564      7.) สาขาการเชื่อมทิก      วันที่ฝึก20-25กุมภาพันธ์2564      สามารถสมัครได้ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2564      8.) สาขาการเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง      วันที่ฝึก13,14,20,21มีนาคม2564      สามารถสมัครได้ถึงวันที่3มีนาคม2564      9.) สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ      วันที่ฝึก13,14,20,21มีนาคม2564      สามารถสมัครได้ถึงวันที่3มีนาคม2564      10.) สาขาการประยุกต์ใช้งานPLCและหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม      วันที่ฝึก13,14,20,21มีนาคม2564      สามารถสมัครได้ถึงวันที่3มีนาคม2564      11.) สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ2      วันที่ฝึก22-25มีนาคม2564      สามารถสมัครได้ถึงวันที่10มีนาคม2564 คุณสมบัติผู้สมัคร      1.) มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไป      2.) เป็นผู้ว่างงานหรือแรงงานในสถานประกอบกิจการ      3.) มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร      บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครเพื่อยืนยันตัวตน กำหนดการรับสมัคร       ระยะเวลาการรับสมัครแตกต่างกันในแต่ละสาขา       ช่องทางการรับสมัคร      1.) สมัครด้วยตนเองณอาคารServicesCenterสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางเลขที่88หมู่6ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ต.ปงแสนทองอ.เมืองจ.เชียงใหม่      2.) สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าไปเลือกสาขาที่ต้องการสมัครและกรอกแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์(ระบุสมัครได้1สาขาเท่านั้น)      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxqJeGRslo8ti0jMj6LJ_VAkTJUvd6RAGWL4Mha7xCTM_KjA/viewform?fbclid=IwAR32GxrQL-QU6WKXukODz2jHceq7lJKsKWFKWYdkkZM7Hml-nPo7-sGNnNc<<คลิกที่นี้      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางเลขที่88หมู่6ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ต.ปงแสนทองอ.เมืองจ.เชียงใหม่โทร.054356681-3ต่อ311ในวันและเวลาราชการ เจ้าหน้าที่ประสานงานนายภูมิศักดิ์เวชกามาโทร.0834763887 Website:http://www.dsd.go.th/lampang Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง
เปิดดู:167