ข่าวและกิจกรรม
26กันยายน2563       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชลบุรีได้เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพให้กับบุคคลทั่วไปและแรงงานในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานรุ่นที่1/64เพื่อเป็นการช่วยเหลือแรงงานและเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการทำงานฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคมอีกทั้งสามารถนำการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้โดยมีระยเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน30ชั่วโมงและมีสาขาช่างที่เปิดรับสมัครจำนวน15สาขาสมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทางสถาบันฯจึงได้กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก รับสมัครจำนวนจำกัดจำนวน20ท่าน/สาขา สาขาฝึกอบรมเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น(วันที่14พฤศจิกายน63–19ธันวาคม63)  1.)การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ  2.)ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน10ตันระดับ1(เต็ม)  3.)เทคโนโลยีการพ่นสีรถยนต์  4.)การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์  5.)ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร  6.)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 สาขาฝึกอบรมเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น(วันที่15พฤศจิกายน63–20ธันวาคม63)  1.)การทำVideoContentMarketing&Productionnด้วยApplicationบนสมาร์ทโฟน  2.)การบำรุงรัษารถยนต์  3.)การซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์  4.)การซ่อมรถจักรยานยนต์ระดับ1  5.)การใช้และการควบคุมเครื่องกลCNCMillling1  6.)การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ  7.)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1  8.)การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์(เต็ม)  9.)ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  10.)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1  11.)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์(เต็ม)  12.)การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบบ้านและการปรับใช้ด้วยแอพพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟน(เต็ม) คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.)อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนับถึงวันสมัคร 2.)มีสัญชาติไทยไม่จำกัดเพศ 3.)เป็นผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาที่สมัครหรืองานที่เกี่ยวข้อง 4.)สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขานั้นๆได้ตลอดหลักสูตร 5.)ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง 6.)มีความประพฤติดี เอกสารประกอบกการสมัคร 1.)ใบสมัคร 2.)บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 3.)รูปถ่ายขนาด1นิ้ว(ถ่ายรูปไว้ไม่เกิน6เดือนจำนวน1ใบ) กำหนดการต่างๆ การรับสมัคร:บัดนี้–21ตุลาคม2563 โดยสามารถสมัครออนไลน์และสมัครด้วยตนเองที่หน่วยงานรายละเอียอยู่ในหัวข้อถัดไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์:22ตุลาคม2563 สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์038276824ต่อ118และFacebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรรงงาน3ชลบุรี คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม:26–28ตุลาคม2563 สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม:30ตุลาคม2563 โดยทางสถาบันฯจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์และประกาศผลทางFacebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรรงงาน3ชลบุรี วิธีการสมัครฝึกอบรม สมัครทางออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้) สมัครด้วยตนเอง หรือมาเขียนใบสมัครฝึกอบรมที่กลุ่มงานแผนงานและประเมินผลชั้น1อาคาร10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชลบุรีเลขที่145หมู่1ต.หนองไม้แดงอ.เมืองจ.ชลบุรีสมัครได้ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแผนงานและประเมินผลชั้น1อาคาร10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชลบุรีเลขที่145หมู่1ต.หนองไม้แดงอ.เมืองจ.ชลบุรีโทร.038-276824ต่อ118Website:http://www.dsd.go.th/Chonburi Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรรงงาน3ชลบุรี ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชลบุรี
เปิดดู:53
18กันยายน2563       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์เปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน9สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 2.)สาขาพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3.)สาขาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 4.)สาขาช่างแต่งผมบุรุษ 5.)สาขาช่างแต่งผมสตรี 6.)สาขาผู้ประกอบอาหารไทย 7.)สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 8.)สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ 9.)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ เริ่มฝึกพร้อมกันทุกสาขาอาชีพวันที่2พฤศจิกายน2563 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.) มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคบังคับ) 3.) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษายกเว้นการศึกษานอกระบบ การรับสมัคร สมัครฝึกอบรมออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้)หรือสแกนQRCODE(ที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้เช่นกัน รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป-จนถึงวันที่22ตุลาคม2563 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1.)บัตรประจำตัวประชาชน 2.)ใบรับรองวุฒิการศึกษา 3.)รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูป ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครได้ที่http://osd.wisdom-ict.com/reports_pre64/เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมhttp://osd.wisdom-ict.com/forum_board/     การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ที่ตั้ง421ถ.โชคชัย–เดชอุดมหมู่ที่1ต.บ้านชบอ.สังขะจ.สุรินทร์32150โทร.0-4457-1551-3 Website:http://www.dsd.go.th/surinFacebook:สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ข้อมูลจาก Facebookสนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
เปิดดู:103
16กันยายน2563       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน4สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.)สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ฝึกในหน่วยงาน2เดือน ฝึกในสถานประกอบกิจการ1เดือน 2.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ฝึกในหน่วยงาน2เดือน ฝึกในสถานประกอบกิจการ1เดือน 3.)สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) ฝึกในหน่วยงาน2เดือน ฝึกในสถานประกอบกิจการ1เดือน 4.)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ฝึกในหน่วยงาน4เดือน ฝึกในสถานประกอบกิจการ2เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.) มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคบังคับ) 3.) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษายกเว้นการศึกษานอกระบบ การรับสมัคร สมัครฝึกอบรมออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCODE(ที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้เช่นกัน รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป-จนถึงวันที่30ตุลาคม2563 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1.)บัตรประจำตัวประชาชน 2.)ใบรับรองวุฒิการศึกษา 3.)รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูป กำหนดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จะแจ้งท่านกลับไปในกระบวนการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ตามเบอร์ที่ท่านระบุไว้      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามที่ตั้ง190ม.3ต.ลาดใหญ่อ.เมืองจ.สมุทรสงคราม75000โทร.034-717585หรือโทร.034-711284 Website:http://www.dsd.go.th/samutsongkhramFacebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
เปิดดู:138
14กันยายน2563      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน7สาขาในหลักสูตร(ระยะเวลาการฝึก4-6เดือน)เพื่อฝึกฝนพื้นฐานอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก    ระยะเวลาการฝึก4-6เดือน    1.)สาขาผู้ประกอบอาหารไทย    2.)สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์    3.)สาขาช่างสีรถยนต์    4.)สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์    5.)สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ    6.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    7.)สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก คุณสมบัติของผู้สมัคร    1.) มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป    2.) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคบังคับ)    3.) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษายกเว้นการศึกษานอกระบบ การรับสมัคร สมัครฝึกอบรมออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้) รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ท้ายบทความ) หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร   1.)บัตรประจำตัวประชาชน    2.)ใบรับรองวุฒิการศึกษา    3.)รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูป เปิดฝึกอบรมวันที่2พฤศจิกายน2563      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมากม.99ถ.มิตรภาพอ.สีคิ้วจ.นครราชสีมาโทร.044416950 Website:http://www.dsd.go.th/nakhonratchasimaFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา  ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา
เปิดดู:103
06กันยายน2563      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์เปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน9สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร 1.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 2.)สาขาพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3.)สาขาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 4.)สาขาช่างแต่งผมบุรุษ 5.)สาขาช่างแต่งผมสตรี 6.)สาขาผู้ประกอบอาหารไทย 7.)สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 8.)สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ 9.)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.) มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.) จบการศึกษาภาคบังคับ 3.) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึก 4.) มีความประพฤติดี 5.) สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 6.) มีสัญชาติไทย 7.) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง การรับสมัคร สมัครฝึกอบรมออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้) รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่22ตุลาคมพ.ศ.2563 หากได้ทำการสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ในช่วงประมาณวันที่23-27ตุลาคม2563 คลิกวิธีการสมัคร การสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานงปม64 https://youtu.be/RUZN3BuAJp4   หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1.)บัตรประจำตัวประชาชน 2.)วุฒิการศึกษา 3.)รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูป การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้สนใจเข้ารับการฝึกติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร061-194-1419และ088-377-8987 Website:http://www.dsd.go.th/surinFacebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
เปิดดู:104
04กันยายน2563      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์เปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน6สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก ทุกสาขารับสมัครจำนวน20คน    1.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ระยะเวลาการฝึก    ฝึกในสถาบันฯจำนวน2เดือน    ฝึกในสถานประกอบการจำนวน1เดือน    2.)สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก    ระยะเวลาการฝึก    ฝึกในสถาบันฯจำนวน2เดือน    ฝึกในสถานประกอบการจำนวน1เดือน    3.)สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์    ระยะเวลาการฝึก    ฝึกในสถาบันฯจำนวน2เดือน    ฝึกในสถานประกอบการจำนวน1เดือน    4.)สาขาช่างสีรถยนต์    ระยะเวลาการฝึก    ฝึกในสถาบันฯจำนวน4เดือน    ฝึกในสถานประกอบการจำนวน2เดือน    5.)สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์    ระยะเวลาการฝึก    ฝึกในสถาบันฯจำนวน4เดือน    ฝึกในสถานประกอบการจำนวน2เดือน    6.)สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์    ระยะเวลาการฝึก    ฝึกในสถาบันฯจำนวน4เดือน    ฝึกในสถานประกอบการจำนวน2เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร    1.) มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไป    2.) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคบังคับ)    3.) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึก    4.) มีความประพฤติดี    5.) สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร    6.) มีสัญชาติไทย    7.) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง การรับสมัคร    สมัครด้วยตนเองณฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงานอาคารอำนวยการชั้น1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์เลขที่159หมู่1ต.นครสวรรค์ออกอ.เมืองจ.นครสวรรค์โทร.0568027045ต่อ114    รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1.)บัตรประจำตัวประชาชน 2.)สำเนาวุฒิการศึกษา1ฉบับ 3.)รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูป รายละเอียดการคัดเลือกประกาศผลและรายงานตัวเข้าฝึก/ปฐมนิเทศ    การคัดเลือก    วันที่21ตุลาคม2563    -ลงทะเบียนเวลา08.30น.ณห้องประชุมเทวสภาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์    -คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เวลา09.00น.เป็นต้นไปณห้องประชุมเทวสภาสพร.8นครสวรรค์    ประกาศผลการคัดเลือก    วันที่29ตุลาคม2563เวลา14.00น.ณฝ่ายประสานฯ    รายงานตัวเข้าฝึก/ปฐมนิเทศ    วันที่2พฤศจิกายน2563เวลา08.15น.ณห้องประชุมเทวสภาสพร.8นครสวรรค์    โปรดแต่งกายชุดสุภาพรองเท้าหุ้มส้น    ผู้รับการฝึกที่มีอายุต่ำกว่า18ปีต้องนำผู้ปกครองมารับรองในวันเปิดฝึก วันเปิดฝึก เปิดฝึกพร้อมกันทุกสาขาในวันที่2พฤศจิกายน2563 การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้สนใจเข้ารับการฝึกติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงานโทร.056802704-5ต่อ114 Website:http://www.dsd.go.th/NakhonsawanFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครสวรรค์ ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครสวรรค์
เปิดดู:122
31สิงหาคม2563      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน6สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.)สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์(560ชั่วโมง)      ฝึกในสถาบันฯตั้งแต่วันทื่2พฤศจิกายน2563–26กุมภาพันธ์2564      ฝึกในสถานประกอบการตั้งแต่วันที่1มีนาคม2564–30เมษายน2564 2.)สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์(560ชั่วโมง)      ฝึกในสถาบันฯตั้งแต่วันทื่2พฤศจิกายน2563–26กุมภาพันธ์2564      ฝึกในสถานประกอบการตั้งแต่วันที่1มีนาคม2564–30เมษายน2564 3.)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(560ชั่วโมง)      ฝึกในสถาบันฯตั้งแต่วันทื่2พฤศจิกายน2563–26กุมภาพันธ์2564      ฝึกในสถานประกอบการตั้งแต่วันที่1มีนาคม2564–30เมษายน2564 4.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(560ชั่วโมง)       ฝึกในสถาบันฯตั้งแต่วันทื่2พฤศจิกายน2563–26กุมภาพันธ์2564       ฝึกในสถานประกอบการตั้งแต่วันที่1มีนาคม2564–31มีนาคม2564 5.)สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหากรรม(280ชั่วโมง)       ฝึกในสถาบันฯตั้งแต่วันทื่2พฤศจิกายน2563–29ธันวาคม2564       ฝึกในสถานประกอบการตั้งแต่วันที่4มกราคม2564–31มกราคม2564 6.)สาขาผู้ประกอบอาหารไทย(280ชั่วโมง)      ฝึกในสถาบันฯตั้งแต่วันทื่2พฤศจิกายน2563–29ธันวาคม2564      ฝึกในสถานประกอบการตั้งแต่วันที่4มกราคม2564–31มกราคม2564 คุณสมบัติของผู้สมัคร      1.) มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไป      2.) จบการศึกษาภาคบังคับ      3.) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึก      4.) มีความประพฤติดี      5.) สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร      6.) มีสัญชาติไทย      7.) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง การรับสมัคร      สมัครด้วยตนเองณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายอาคารอำนวยการถ.ศูนย์ราชการต.ริมกกอ.เมืองจ.เชียงรายโทรศัพท์0-5315-2043      รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร      1.)บัตรประจำตัวประชาชน      2.)วุฒิการศึกษา      3.)รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูป การคัดเลือกผู้สมัคร      ให้ผู้สมัครไปลงทะเบียนและคัดเลือกเข้ารับบบการฝึกโดยวิธีสัมภาษณ์ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายในวันที่26ตุลาคม2563เวลา09.00น.      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้สนใจเข้ารับการฝึกติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานโทร0-5315-2043ต่อ107หรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์(คลิกที่นี้)ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      Website:http://www.dsd.go.th/Chiangrai     Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงราย  ข้อมูลจากFacebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงราย
เปิดดู:118
20สิงหาคม63กระทรวงแรงงานร่วมกับอีมิแน้นท์แอร์เดินหน้าพัฒนาฝีมือแรงงานช่างแอร์กระจายการฝึกอบรมทุกภูมิภาคเพื่อพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและเข้ารับหนังสือรับรอง(License)นำไปสู่การสร้างความปลอดภัยสาธารณะ       นายธวัชเบญจาทิกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.)กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าในปี2563กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานร่วมกับบริษัทอีมิแน้นท์แอร์(ประเทศไทย)จำกัดบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศในการร่วมผลักดันพัฒนาช่างเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยให้มีทักษะฝีมือระดับมาตรฐานในการบริการประชาชนเสริมสร้างความปลอดภัยต่อสาธารณะตั้งเป้าผลิตช่างฝีมือป้อนสู่ตลาด380คนด้วยการจัดฝึกอบรม2หลักสูตรได้แก่    -ช่างเครื่องปรับอากาศระบบVRF    -ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1และระดับ2      อธิบดีกพร.กล่าวต่อไปว่าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่(NewNormal)ด้วยการฝึกอบรมแบบออนไลน์ในหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กนำร่องฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ(สพร.1สมุทรปราการ)ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาดังกล่าวด้วยซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญก่อนขอรับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2557โดยการฝึกอบรมแบบออนไลน์จะมีการขยายการฝึกอบรมไปยัง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่น    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี    และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานี    ทั้ง3หน่วยงานจะฝึกภาคทฤษฎีแบบออนไลน์พร้อมกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้      การฝึกอบรมออนไลน์ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับอีมิแน้นท์แอร์ที่ได้ดำเนินการในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนหรือแรงงานฝีมือได้เข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพแต่ยังคงเน้นเรื่องการฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่ต้องลงมือจริงมีการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานด้านประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน      อีกทั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ จะมีเตรียมเปิดรับสมัครฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ2และช่างเครื่องปรับอากาศระบบVRFผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่053121002-3และติดตามข่าวสารที่ได้Facebook: https://www.facebook.com/CMskill19(คลิกที่นี้)      “ความร่วมมือไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ยังคงยกระดับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องล่าสุดรวบรวมช่างเครื่องปรับอากาศตัวแทนจำหน่ายของบริษัททั่วประเทศที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1กว่า500คนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเป็นการการันตีฝีมือและยกระดับอาชีพเครื่องปรับอากาศให้เป็นอาชีพที่สร้างความสุขและความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการโดยปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสาธารณะ”อธิบดีกพร.กล่าว      สำหรับช่างแอร์ท่านใดที่สนใจต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ใกล้บ้านท่านได้ในเวลาราชการหากมีข่าวสารความคืบหน้าใดๆทางHouzzmateจะนำมาอัพเดทให้ทราบอีกครั้ง
เปิดดู:176
14สิงหาคม2563     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันดำเนินจัดตั้งโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ2563จำนวน3รุ่นรุ่นละ20คนเป็นจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งหมดทั้งสิ้น60คนซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับการฝึกยกระดับทักษะฝีมือสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารและเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1และเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถผู้เข้าร่วมโครงการฯจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด      นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกกิจกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมอบกล่องพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าให้อีกคนละ1ชุดเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังจบโครงการ การรายละเอียดการรับสมัครและกำหนดการ โครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ2563ทั้งหมด3รุ่น/รับสมัครรุ่นละ20คน สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับสมัครจำนวนจำกัดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-ถึงวันที่25สิงหาคม2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ27สิงหาคม2563 โดยประกาศของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยาถือเป็นที่สิ้นสุด โครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้ารุ่นที่1 อบรมช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนจำนวน18ชม. วันที่31สิงหาคม–1,2กันยายน2563 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 วันที่3กันยายน2563 ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่4กันยายน2563 โครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้ารุ่นที่2 อบรมช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนจำนวน18ชม. วันที่7,8,9กันยายน2563 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 วันที่10กันยายน2563 ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่11กันยายน2563 โครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้ารุ่นที่3 อบรมช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนจำนวน18ชม. วันที่14,15,16กันยายน2563 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 วันที่17กันยายน2563 ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่18กันยายน2563 สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกกิจกรรมจะได้รับกล่องอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าคนละ1ชุด คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 1.เป็นช่างไฟฟ้าชุมชนตำบลหรือช่างไฟฟ้าทั่วไปมีภูมิลำเนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.สัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3.จบการศึกษาในระดับปวชขึ้นไปในสาขาช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเรียนวิชาไฟฟ้าไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตหรือ 4.มีประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้าไม่น้อยกว่า6ปีโดยต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือได้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าหรือผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในการทำงานไฟฟ้า120ชั่วโมงขึ้นไป *ข้อ3หรือข้อ4เลือกข้อใดข้อหนึ่งโดยมีเอกสารยืนยันรับรองได้ทุกข้อ สมัครได้ที่ สมัครออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCodeบนรูปประชาสัมพันธ์เพื่อกรอกข้อมูลสมัคร หรือสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์.0353606315ต่อ502และ0898802206(อ.ภวัลย์น้อยอุทัย) ข้อมูลจาก Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยา
เปิดดู:278
06สิงหาคม2563     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ได้ร่วมกันดำเนินจัดตั้งโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้ารุ่นที่2จำนวน30คนซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับการฝึกยกระดับทักษะฝีมือสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารและเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1และเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถผู้เข้าร่วมโครงการฯจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกกิจกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมอบกล่องพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าให้อีกคนละ1ชุดเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังจบโครงการ       โดยโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเป็นโครงการที่เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาช่างไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มีความรู้มีความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับการรับรองความรู้ความสามารถเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดผู้ประกอบสาขาอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2)พ.ศ.2557ซึ่งขณะนี้ได้วางแผนกำหนดดำเนินโครงการในเดือนกรกฎาคม2563จำนวน1รุ่นและในเดือนสิงหาคม2563จำนวน1รุ่น การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ2563รุ่นที่2จำนวน30คน สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-ถึงวันที่16สิงหาคม2563 สมัครผ่านออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้)หรือเข้าไปที่ติดต่อที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ได้ในวันเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวันที่19สิงหาคม2563 ในFacebook:Chiangmaiskillและwww.dsd.go.th/chiangmaiโดยจะคัดกรองข้อมูลที่ท่านให้ไว้เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดมากที่สุดและเรียงตามลำดับสมัครก่อน-หลังซึ่งประกาศของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ถือเป็นที่สิ้นสุด คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 1.เป็นช่างไฟฟ้าชุมชนตำบลหรือช่างไฟฟ้าทั่วไป 2.สัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3.จบการศึกษาในระดับปวชขึ้นไปในสาขาช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเรียนวิชาไฟฟ้าไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตหรือ 4.มีประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้าไม่น้อยกว่า6ปีโดยต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือได้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าหรือผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในการทำงานไฟฟ้า120ชั่วโมงขึ้นไป *ข้อ3หรือข้อ4เลือกข้อใดข้อหนึ่งโดยมีเอกสารยืนยันรับรองได้ทุกข้อ รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรมโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้ารุ่นที่2 วันที่24-26สิงหาคม2563 ฝึกยกระดับฝีมือสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน วันที่27สิงหาคม2563 เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 วันที่1กันยายน2563 เข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร(เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)      ช่างไฟฟ้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-53121002–3ต่อ125(งานฝึกอบรมอ.อภิชาติ/อ.สายัณห์)และไม่พลาดติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่หน้าFacebook:Chiangmaiskillและเว็บไซต์www.dsd.go.th/Chiangmai ข้อมูลจาก Facebook:Chiangmaiskill
เปิดดู:183
27กรกฎาคมพ.ศ.2563สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางรับสมัครผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารและช่างไฟฟ้าทั่วไปที่ยังไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประเมินความรู้ความสามารถเข้าร่วมโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าจำนวน20คนโดยมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่กำหนดสมัครฟรี!ฝึกอบรมฟรี!ตลอดโครงการ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับการฝึกยกระดับทักษะฝีมือและเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1และเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร คุณสมบัติ ของผู้เข้าร่วมโครงการ1.เป็นผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร 2.อายุ18ปีขึ้นไปสัญชาติไทย 3.มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่กำหนด ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลดังนี้ 1ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะ 2ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะ 3ตำบลสบป้าดอำเภอแม่เมาะ 4ตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคา 5ตำบลศาลาอำเภอเกาะคา 6ตำบลนาแส่งอำเภอเกาะคา 7ตำบลท่าผาอำเภอเกาะคา 8ตำบลปงเตาอำเภองาว 9ตำบลบ้านหวดอำเภองาว 10ตำบลหลวงใต้อำเภองาว 11ตำบลวิเชตนครอำเภอแจ้ห่ม 12ตำบลทุ่งฮั้วอำเภอวังเหนือ 13ตำบลวังทองอำเภอวังเหนือ 14ตำบลวังซ้ายอำเภอวังเหนือ 15ตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือ 16ตำบลวังทรายคำอำเภอวังเหนือ 17ตำบลล้อมแรดอำเภอเถิน 18ตำบลแม่วะอำเภอเถิน 19ตำบลแม่ปะอำเภอเถิน 20ตำบลแม่มอกอำเภอเถิน 21ตำบลเวียงมอกอำเภอเถิน 22ตำบลนาโป่งอำเภอเถิน 23ตำบลแม่ถอดอำเภอเถิน 24ตำบลแม่พริกอำเภอแม่พริก 25ตำบลพระบาทวังตวงอำเภอแม่พริก 26ตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะ 27ตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะ 28ตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะ 29ตำบลห้างฉัตรอำเภอห้างฉัตร 30ตำบลเมืองยาวอำเภอห้างฉัตร 31ตำบลวอแก้วอำเภอห้างฉัตร กำหนดการต่างๆในโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้า ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง กำหนดการรับสมัครรับสมัครตั้งแต่บัดนี้–3สิงหาคม2563 ประกาศผลการคัดเลือก4สิงหาคม2563 กำหนดการฝึกอบรมอาชีพ ระหว่างวันที่8–10สิงหาคม2563 กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ วันที่11และ13สิงหาคม2563 กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ วันที่18สิงหาคม2563(เฉพาะผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์(คลิกที่นี้)https://goo.gl/forms/gxBXXM9Aj0ceGhCD3 หรือสามารถสแกนQRCodeในรูปภาพประชาสัมพันธ์(ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้–3สิงหาคม2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางในวันและเวลาราชการโทร.054-356681-4หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/lampangFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง
เปิดดู:187
     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีเปิดรับสมัครช่างไฟฟ้าที่เป็นลูกจ้างพนักงานในสถานประกอบกิจการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าระบบประกันสังคมมาตรา33.เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ“ช่างแอร์”และเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินอกจากนี้การรับรองการทดสอบฯยังสามารถต่อยอดเพื่อขอ“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)ในภายภาคหน้าได้อีกด้วยรับสมัครจำนวนจำกัด รายละเอียดการฝึกอบรมฯและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 ด่วนรับสมัครจำนวนจำกัด ระหว่างวันที่ อบรมในวันที่13-16กรกฎาคม2563 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิงมีอายุ18ปีขึ้นไปนับถึงวันที่สมัครและมีสัญชาติไทย 2.เป็นแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ 3.เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 เอกสารในการสมัคร1.บัตรประชาชนตัวจริง 2.เอกสารรับรองการศึกษาหรือใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 3.รูปถ่าย1นิ้วจำนวน3รูป สามารถสมัครได้ที่ สมัครด้วยตนเองที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรี 13/1หมู่4บ้านหนองตาลกาบตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี หรือสามารถสอบถามได้ที่โทร.032470391-3 *ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯจะต้องสมัครเข้ารับกการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1ด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีในวันและเวลาราชการโทร.035-969917-19ต่อ118หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/SuphanburiFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรี ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
เปิดดู:177