ข่าวและกิจกรรม
29พฤษภาคมพ.ศ.2563      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่เปิดรับสมัครสำหรับลูกจ้างพนักงานในสถานประกอบกิจการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าระบบประกันสังคมมาตรา33.สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำไลเซนส์(License)“ช่างแอร์”ก่อนที่จะมีประกาศจากทางกระทรวงแรงงานให้เป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะที่จะต้องมี“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่างแอร์จะต้องได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อต่อยอดในการขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถต่อไปโดยทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการต่างๆของการฝึกอบรมช่างแอร์ดังนี้ สาขาที่ทำการฝึกอบรม 1.) ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1:จำนวน20คนเท่านั้น กำหนดการฝึกอบรม อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันที่4-5,11-12และวันที่18กรกฎาคมพ.ศ.2563จำนวน30ชั่วโมง วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ.2563หัวข้อการฝึกอบรม -ความปลอดภัยในการทำงาน -ระบบไฟฟ้ากับงานเครื่องปรับอากาศ -งานต่อสายไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ.2563 หัวข้อการฝึกอบรม -งานท่อและการเชื่อม -เครื่องมือสำหรับงานช่างเครื่องปรับอากาศ -หลักการทำความเย็นและสารทำความเย็น วันเสาร์ที่11กรกฎาคมพ.ศ.2563 หัวข้อการฝึกอบรม -ส่วนประกอบระบบทำความเย็น -วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ -การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพ.ศ.2563หัวข้อการฝึกอบรม -การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ -การตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ วันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมพ.ศ.2563 หัวข้อการฝึกอบรม -การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ -การล้างเครื่องปรับอากาศ วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่25-26กรกฎาคมพ.ศ.2563 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์(เลือกทดสอบเพียง1วัน) สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์(คลิกที่นี้)หรือสมัครผ่านQRCODEได้ที่รูปประชาสัมพันธ์-ด้านล่างของบทความ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ในวันและเวลาราชการโทร.0-5466-0025-9หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/PhraeFacebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
เปิดดู:18
28พฤษภาคม256310:45น.      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์กำหนดการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน2สาขาได้แก่สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1สำหรับช่างไฟฟ้าและช่างแอร์ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงแห่งชาติได้ทั้งนี้การทดสอบฯจะช่วยให้ช่าง(แรงงาน)ได้รับการรับรองทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพซึ่งแสดงถึงเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานและทุกภาคส่วนในสังคมอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)เพื่อใช้รับรองในวิชาชีพต่อไปได้อีกด้วย กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1.)สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1    วันจันทร์ที่15มิถุนายน2563รับสมัครจำนวน15คน    วันจันทร์ที่29มิถุนายน2563รับสมัครจำนวน15คน 2.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1    วันจันทร์ที่22มิถุนายน2563รับสมัครจำนวน10คน คุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่IDLine:sksdcm59หรืออีเมล์sksdcm59@gmail.com สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้วให้ติดต่อแจ้งชื่อ-สกุลทางไลน์เท่านั้นสำหรับผู้ที่จะยื่นใหม่สามารถส่งเอกสารคุณสมบัติมาทางไลน์ก่อนเพื่อตรวจสอบครับIDLine:sksdcm59หรืออีเมล์sksdcm59@gmail.com ขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ       หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ในวันและเวลาราชการโทร.0-5312-1002-3หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/chiangmai?region_id=38Facebook:Chiangmaiskill         มาตรฐานฝีมือแรงงานเชียงใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อมูลจาก FacebookChiangmaiskill,Facebookมาตรฐานฝีมือแรงงานเชียงใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เปิดดู:26
26พฤษภาคม256313:45น.     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน5สาขาในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผลิตแรงงานให้กับสังคมสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรนำไปแนบสมัครงานได้สมัครและเข้ารับการฝึกสมัครฟรีฝึกอบรมฟรีมีที่พักฟรีอีกทั้งมีเบี้ยงเลี้ยงให้วันละ120บาทโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.)ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ ฝึกอบรมในสำนักงานพัฒนาแรงงานฯ2เดือน ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 2.)พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมในสำนักงานพัฒนาแรงงานฯ2เดือน ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 3).ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ฝึกอบรมในสำนักงานพัฒนาแรงงานฯ2เดือน ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 4).ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ฝึกอบรมในสำนักงานพัฒนาแรงงานฯ2เดือน ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 5).ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฝึกอบรมในสำนักงานพัฒนาแรงงานฯ2เดือน ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.)อายุ15ปีขึ้นไป 2.)มีสัญชาติไทย 3.)มีวุฒิการศึกษาม.3(ขึ้นไป) 4.)มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขานั้นๆ 5.)สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เต็มตามวันเวลาที่กำหนด หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.)สำเนาทะเบียนบ้าน 3.)สำเนาวุฒิการศึกษา การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27พฤษภาคมพ.ศ.2563 ในวันและเวลาราชการยื่นสมัครที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว230หมู่.11ต.วัฒนานครอ.วัฒนานครจ.สระแก้ว สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ทางสำนักงานฯสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์วันที่28พฤษภาคมพ.ศ.2563เวลา09.00น.เป็นต้นไป กำหนดการฝึกอบรม เริ่มฝึกอบรมวันที่1มิถุนายนพ.ศ.2563 หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วในวันและเวลาราชการโทร.037261627หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/Nakhonsawan Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว,Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เปิดดู:48
20พฤษภาคม256314:05น.     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนขอเชิญชวนช่างไฟฟ้าช่างประปาและช่างแอร์ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ(ไลเซนส์License)และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้วเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ให้บริการในแอพพลิเคชั่น(Application)ชื่อว่า“รวมช่าง”ของกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการช่างที่มีฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยทางภาครัฐต้องการเปิดโอกาสให้ช่างได้มีโอกาสในการทำงานนำไปสู่การเพิ่มช่องทางหารายได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งประชาชนยังสามารถเรียกหาช่างที่มีฝีมือได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นในพื้นที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศทั้งนี้ช่างที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการขึ้นทะเบียนในApplicationรวมช่าง คุณสมบัติของช่างในการสมัครเข้าร่วม 1.)ช่างไฟฟ้าต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ(มีไลนเซนส์Licenseช่างไฟฟ้า) 2.)ช่างแอร์ต้องผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศฯระดับ1 3.)ช่างประปาต้องผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นงานสุขภัณฑ์งานเดินท่อประปางานก่อสร้างและงานเทพื้นซีเมนต์เป็นต้น สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ สมัครด้วยตนเองที่ลิงค์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCODEได้ที่รูปประสัมพันธ์-ด้านล่างของบทความ โดยทางกรมฯจะตรวจสอบข้อมูลของท่านและติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัครของท่าน หากท่านใดสมัครแล้วกรุณาแจ้งเจ้าหน้าของทางสำนักงานพัฒนาฝีมือลำพูนในกลุ่มLineอีกครั้ง กลุ่ม:สมัครทดสอบมาตรฐานฯ(ลำพูน)-สแกนQRCODEได้ที่รูปด้านล่างของบทความ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ช่วยเข้าไปยืนยันคุณสมบัติให้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในวันและเวลาราชการโทร.053525542หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/lamphunFacebook:พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน QRCODEสมัครเข้าร่วมแอพ"รวมช่าง"QRCODEเข้าร่วมกลุ่มLine:สมัครทดสอบมาตรฐานฯ(ลำพูน)
เปิดดู:51
18พฤษภาคม256312:05น.      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาได้ประกาศการรับสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563จำนวน6สาขาได้แก่สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารระดับที่1,สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารระดับ1,สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1,ช่างเชื่อมแม๊กระดับ1,ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1และอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1ทั้งนี้การทดสอบฯจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ช่าง(แรงงาน)ได้รับการรับรองทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพซึ่งแสดงถึงเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานและทุกภาคส่วนในสังคมต่อไป กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1.)ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1    วันที่11–12มิ.ย.2563จำนวน20คน 2.)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1    วันที่5-6ส.ค.2563จำนวน10คน 3.)ช่างเชื่อมแม๊กระดับ1    วันที่8-9ก.ค.2563จำนวน10คน 4.)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1    วันที่11-12มิ.ย.2563จำนวน16คน 5.)ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารระดับ1    วันที่9-10มิ.ย.2563จำนวน20คน 6.)อาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1    วันที่30มิ.ย.2563จำนวน6คน 7.)อาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1    วันที่22ก.ค.2563จำนวน6คน หลักฐานในการสมัคร 1.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 2.)สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองประสบการณ์หรือหลักฐานการผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ 3.)รูปถ่าย1นิ้วจำนวน2ใบ 4.)ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฯระดับ1=100บาท การสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ชัดเจน(คลิกที่นี้)พร้อมหลักฐานการสมัคร หรือดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครทดสอบฯพร้อมหลักฐานเพื่อนำไปยื่นที่สถาบันฯ   ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัคร(คลิกที่นี้) สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาในวันและเวลาราชการโทร.044416949หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/nakhonratchasima,https://sites.google.com/view/dsdkoratFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา
เปิดดู:57
16พฤษภาคมพ.ศ.256314:10น.      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางเปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปแรงงานในสถานประกอบกิจการผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาดCOVID-19ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบUp-skillและฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบRe-skillให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้ สาขาที่เปิดรับสมัครการฝึกอบรมในหลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่ 1.)ฝึกอบรมอาชีพจำนวน18ชั่วโมง(3วัน)สาขาละ20คน รับสมัครผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพ  1.1)การติดตั้งกระเบื้องเซรามิคและสุขภัณฑ์  1.2)การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม  1.3)การปูกระเบื้อง  1.4)การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร  1.5)เทคโนโลยีงานบริการรถจักรยานยนต์  1.6)การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ  1.7)การติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีทระดับพื้นฐาน  1.8)การบำรุงรักษารถยนต์  1.9)การชงกาแฟสด  1.10)การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน  1.11)การทำขนมไทย  1.12)การติดตั้งโซล่าเซลล์และวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติ  1.13)การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 2.)ฝึกอบรมอาชีพจำนวน30ชั่วโมง(4วัน)สาขาละ20คน รับสมัครแรงงานใหม่นักศึกษาผู้ว่างงานแรงงานในสถานประกอบการและแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพ  หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพได้แก่  2.1)การเขียนแบบเครื่องกล3มิติด้วยโปรแกรมAutoCAD  2.2)การใช้โปรแกรมAutoCADMechanical  2.3)การประยุกต์ใช้งานPLCและหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม  2.4)เทคโนโลยีRobotงานเชื่อม  2.5)การควบคุมหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม  2.6)การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยGoogleApplication  2.7)มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  2.8)การทำVideoContentMarketing&Productionด้วยApplicationบนสมาร์ทโฟน  2.9)เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์  2.10)การประกอบอาหารไทย  2.11)มาตรฐานการปฎิบัติงานด้านการบริการ  2.12)การบริหารสินค้าคงคลัง  2.13)การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์ 3.)ฝึกอบรมอาชีพจำนวน90ชั่วโมง(15วัน)สาขาละ20คน รับสมัครแรงงานนอกระบบผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพ  หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพได้แก่  3.1)การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  3.2)การใช้สมาร์โฟนสร้างยอดขาย  3.3)การประกอบธุรกิจกาแฟ  3.4)การประกอบอาหาร  3.5)การทำขนม  3.6)การตัดเย็บเสื้อผ้า  3.7)ศิลปะการประดิษฐ์จากผ้า  3.8)การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  3.9)การเชื่อมMIG/MAG  3.10)การเชื่อมTIG  3.11)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ วันเวลาในการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางจะกำหนดวันเวลาเปิดฝึกอบรมอาชีพแต่ละสาขาภายหลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังและสถานการณ์โรคระบาดฯเข้าสู่สภาวะปกติ โดยสถาบันฯจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและจะประสานงานผู้สมัครก่อนเปิดฝึกอบรมตามลำดับการสมัครลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรมจะมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ150บาท?ตามที่เป็นข่าว ในส่วนนี้อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังและสถานการณ์โรคระบาดฯเข้าสู่สภาวะปกติหากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางสถาบันฯตามข้อมูลติดต่อข้างล่างบทความ การสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพ สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในลิงค์(คลิกที่นี้)และสามารถสแกนQRCodeในรูปภาพประชาสัมพันธ์(ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม หรือสมัครด้วยตนเอง(กรณีที่ไม่สามารถสมัครระบบออนไลน์ได้)ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางณห้องรับสมัครDSD4.0Shopถ.ลำปาง-เชียงใหม่ต.ปงแสนทองอ.เมืองลำปางจ.ลำปาง-ในวันและเวลาราชการโดย1คนสามารถสมัครได้1สาขาเท่านั้น สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง-วันที่20พฤษภาคม2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางในวันและเวลาราชการโทร.054356681-4ต่อ503หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/lampang Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง
เปิดดู:83
15พฤษภาคมพ.ศ.256314:30น.        เนื่องด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นชอบประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องจำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถและกำหนดช่วงอัตราค่าจ้างเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพจำนวน4สาขารวม12ระดับได้แก่สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือสาขาช่างเชื่อมแม๊กสาขาช่างเชื่อมทิกและสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กรวมกับที่ประกาศจำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่31มกราคมพ.ศ.2563ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีพ.ศ.2564        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานำลำพูนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาสถานประกอบกิจการชมรมวิชาชีพและถึงแรงงานผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)สาขาดังกล่าวโดยขอให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าวติดต่อขอเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน,หนังสือรับรองความรู้ความสามารถและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมในแต่ละสาขา โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ -มาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขา -วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน -คุณสมบัติของผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน -กำหนดระดับความรู้ความสามารถ/อัตราค่าจ้างที่เหมาะสม      ทั้งนี้เอกสารในลิงค์และQRCODEแต่ละสาขาจะมีรายละเอียดขอบเขตวิธีการเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯแต่ละสาขาไว้ครบถ้วนแล้วศึกษาก่อนเพื่อประเมินตนเองก่อนเข้าทดสอบ  ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในลิงค์(คลิกที่นี้)หรือเข้าไปสแกนQRCODEได้ตามรูปประกอบด้านล่างของบทความ ช่างเชื่อมทิก สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในลิงค์(คลิกที่นี้) หรือเข้าไปสแกนQRCODEได้ตามรูปประกอบด้านล่างของบทความ ช่างเชื่อมแม๊ก สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในลิงค์(คลิกที่นี้) หรือเข้าไปสแกนQRCODEได้ตามรูปประกอบด้านล่างของบทความ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในลิงค์(คลิกที่นี้) หรือเข้าไปสแกนQRCODEได้ตามรูปประกอบด้านล่างของบทความ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน83สาขา มีผลบังคับใช้วันที่1พฤษภาคมพ.ศ.2563เป็นต้นไปสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในลิงค์(คลิกที่นี้) ข้อมูลเพิ่มเติม  -จากประกาศดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ปฎิบัติงานในสาขาอาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือช่างเชื่อมแม็กช่างเชื่อมทิกและช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กจำเป็นต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเหมือนกับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถโดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ85ขึ้นไปถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถตามเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถประกอบไปด้วย     1.ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติร้อยละ50     (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ)      2.ประสบการณ์ร้อยละ25     (โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ-การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์)      3.คุณลักษณะส่วนบุคคลร้อยละ25     (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)     ผู้ที่ได้รับหนังสือรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติทุกคน  -สาขาอาชีพที่จะดำเนินการโดยผู้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจำนวน4สาขาที่ได้ประกาศเพิ่มเติมได้มีการกำหนดระดับของการทำงานเป็น4ระดับ(ศึกษาจากเอกสารในลิงค์และQRCODEของแต่ละสาขา-ด้านบน)แต่ละระดับจะมีการกำหนดลักษณะงานที่ปฎิบัติตามระดับความรู้ความสามารถที่ได้รับ      เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขอความร่วมมือสถานศึกษาสถานประกอบกิจการชมรมวิชาชีพและถึงแรงงานผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งงานลักษณะที่มีความสอดคล้องกับ4สาขาอาชีพใหม่ให้เริ่มดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไว้ก่อนเนื่องจากการทดสอบฯแต่ละสาขาอาชีพมีข้อจำกัดหลายประการทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบางแห่งไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้สำหรับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนสามารถดำเนินการได้ทุกสาขาและต้องรองรับกลุ่มช่สงที่เข้ามาปฎิบัติงานในพื้นที่ลำพูนสำหรับสถานประกอบการใดสำรวจและพร้อมแล้วให้ติดต่อขอเข้ารับการทดสอบได้เลย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในวันและเวลาราชการโทร.053537698หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ กลุ่มไลน์ข่าวการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ:(คลิกที่นี้)หรือ แสกนQRCODEได้ตามรูปประกอบด้านล่างของบทความWebsite:http://www.dsd.go.th/lamphun Facebook:พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
เปิดดู:51
             สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านได้ประกาศรับสมัครเชิญชวนช่างไฟฟ้าและช่างแอร์ที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงแห่งชาติโดยได้เปิดทดสอบจำนวน2สาขาได้แก่สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับที่1และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1ซึ่งในแต่ละสาขารับสมัครทดสอบฯจำนวน20คนทั้งนี้การทดสอบฯจะช่วยให้ช่าง(แรงงาน)ได้รับการรับรองทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพซึ่งแสดงถึงเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานและทุกภาคส่วนในสังคมต่อไปกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ1.)สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1จำนวน20คน:วันที่27-29พฤษภาคมพ.ศ.25632.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1จำนวน20คน:วันที่9-11มิถุนายนพ.ศ.2563 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมทดสอบฯ1.อายุ18ปีบริบูรณ์ 2.มีประสบการณ์หรือได้ประกอบอาชีพหรือผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวช.ในสาขาที่สมัคร หลักฐานในการสมัคร 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ฉบับ 2.สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองประสบการณ์ 3.รูปถ่าย1นิ้วจำนวน2ใบ 4.ค่าธรรมเนียม100บาท การสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัคร(คลิกที่นี้)สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานชั้น2อาคารอำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านและสามารถสแกนQRCodeในรูปภาพประชาสัมพันธ์(ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านในวันและเวลาราชการโทร.054600060,0898384159,085629990,0899989031หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/nanFacebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน  ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
เปิดดู:52
___________________________________________________ บทความ/เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง -มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน)(ข้อมูลเมื่อวันที่30/03/2563) ___________________________________________________      อัพเดทข้อมูลวันที่20/04/2563–สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปแรงงานในสถานประกอบกิจการผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานโดยเปิดรับสมัครอีกครั้งพร้อมสาขาฝึกอบรมอาชีพอีกมากมายที่ได้แบ่งเป็นหลักสูตรต่างๆตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาดCOVID-19ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบUp-skillและฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบRe-skillให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้ สาขาที่เปิดรับสมัครการฝึกอบรมในหลักสูตร 1.)การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระ(ฝึกอบรมจำนวน15วัน)  1.1)สาขาการประกอบอาหาร  1.2)สาขาการทำขนม  1.3)สาขาบาริสต้ามืออาชีพ  1.4)สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ  1.5)สาขาการประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร  1.6)สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์การงานปักผ้า  1.7)สาขาเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 2.)การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการผู้อยู่ระหว่างการพักงานชั่วคราว(ฝึกอบรมจำนวน20วัน)  2.1)สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2.2)สาขาการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  2.3)สาขาเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์  2.4)สาขาการประยุกต์ใช้IOTเพื่อการทำงาน  2.5)สาขาการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นเลิศ  2.6)สาขาการบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 3.)การฝึกอบรมตามแผนปฎิบัติการปกติของหน่วยงาน(ฝึกอบรมจำนวน18-30ชั่วโมง)  3.1)สาขาการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน    ฝึกอบรมระหว่างวันที่28-30เมษายน2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20เมษายน2563  3.2)สาขาช่างเทคนิคติดตั้งระบบไฟฟ้าและการสื่อสารภายในอาคาร     ฝึกอบรมระหว่างวันที่2-4พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24พฤษภาคม2563  3.3)สาขาเทคนิคการใช้โปรแกรมAdobeIllustratorสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา     ฝึกอบรมระหว่างวันที่11-13พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1พฤษภาคม2563  3.4)สาขาการใช้โปรแกรมMicrosoftOffice     ฝึกอบรมระหว่างวันที่25-27พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2563  3.5)สาขาการตลาดดิจิทัล     ฝึกอบรมระหว่างวันที่28-30พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่22พฤษภาคม2563 3.6)สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร     ฝึกอบรมระหว่างวันที่23-25พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2563 3.7)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านฯ     ฝึกอบรมระหว่างวันที่23-25พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2563 3.8)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ     ฝึกอบรมระหว่างวันที่12-14พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1พฤษภาคม2563 3.9)สาขาการบำรุงรักษารถยนต์     ฝึกอบรมระหว่างวันที่5-7พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27เมษายน2563 3.10)สาขาการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศรถยนต์     ฝึกอบรมระหว่างวันที่29-31พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่22พฤษภาคม2563 3.11)สาขาช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถยนต์      ฝึกอบรมระหว่างวันที่22-24พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2563 3.12)สาขาช่างติดฟิล์มรถยนต์      ฝึกอบรมระหว่างวันที่14-16พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่8พฤษภาคม2563 3.13)สาขาช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์      ฝึกอบรมระหว่างวันที่21-23พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2563 3.14)สาขาช่างติดตั้งวงจรปิดรถยนต์      ฝึกอบรมระหว่างวันที่15-17พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่8พฤษภาคม2563 3.15)สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน      ฝึกอบรมระหว่างวันที่4-8พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24เมษายน2563 3.16)สาขาภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน      ฝึกอบรมระหว่างวันที่11-15พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่8พฤษภาคม2563 3.17)สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      ฝึกอบรมระหว่างวันที่26-30พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2563 3.18)สาขาช่างเชื่อมทิก      ฝึกอบรมระหว่างวันที่18-22พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่11พฤษภาคม2563 3.19)สาขาSolidworkAdvanced      ฝึกอบรมระหว่างวันที่25-29พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคม2563 3.20)สาขาExcelAdvanced      ฝึกอบรมระหว่างวันที่27-31พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคม2563  3.21)สาขาช่างเคาะพ่นสีรถยนต์      ฝึกอบรมระหว่างวันที่8-12พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1พฤษภาคม2563  3.22)สาขาการประยุกต์ใช้PLCในงานอุตสาหกรรม      ฝึกอบรมระหว่างวันที่13-17พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่4พฤษภาคม2563  3.23)สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น      ฝึกอบรมระหว่างวันที่18-22พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่11พฤษภาคม2563  3.24)สาขาการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์      ฝึกอบรมระหว่างวันที่25-29พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคม2563  3.25)สาขาการทำขนมไทยและเบเกอรี่      ฝึกอบรมระหว่างวันที่15-19มิถุนายน2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่8มิถุนายน2563  3.26)สาขาผู้บังคับปั่นจั่นฯ       ฝึกอบรมระหว่างวันที่10-13มิถุนายน2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1มิถุนายน2563  3.27)สาขาเทคนิคการขับรถเชิงป้องกัน      ฝึกอบรมระหว่างวันที่26-29พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคม2563  3.28)สาขาการบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย      ฝึกอบรมระหว่างวันที่12-15พฤษภาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1พฤษภาคม2563  3.29)สาขาการจัดการคลังสินค้า      ฝึกอบรมระหว่างวันที่22-26มิถุนายน2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2563  3.30)สาขาผู้ประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อการพาณิชย์      ฝึกอบรมระหว่างวันที่22-26มิถุนายน2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2563  3.31)สาขาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ     ฝึกอบรมระหว่างวันที่13-17กรกฎาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2563  3.32)สาขาเบเกอรี่และกาแฟ      ฝึกอบรมระหว่างวันที่13-17กรกฎาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2563  3.33)สาขาธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่      ฝึกอบรมระหว่างวันที่20-24กรกฎาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13กรกฎาคม2563  3.34)สาขาการเพิ่มทักษะการเย็บ      ฝึกอบรมระหว่างวันที่20-24กรกฎาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13กรกฎาคม2563  3.35)สาขาการประยุกต์ใช้IOTสำหรับบ้านอัจฉริยะ      ฝึกอบรมระหว่างวันที่20-24กรกฎาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13กรกฎาคม2563  3.36)สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ      ฝึกอบรมระหว่างวันที่20-24กรกฎาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13กรกฎาคม2563  3.37)สาขาการประกอบอาหารว่างและขนม      ฝึกอบรมระหว่างวันที่20-24กรกฎาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13กรกฎาคม2563  3.38)สาขาการทำก๋วยเตี๋ยวเป็นอาชีพ      ฝึกอบรมระหว่างวันที่3-7สิงหาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27กรกฎาคม2563  3.39)สาขาการทำขนมไทย      ฝึกอบรมระหว่างวันที่3-7สิงหาคม2563รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27กรกฎาคม2563 การสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพ **ขณะนี้ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ทำการปิดรับสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในวันและเวลาราชการโทร.053525542สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในลิงค์(คลิกที่นี้)และสามารถสแกนQRCodeในรูปภาพประชาสัมพันธ์(ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในวันและเวลาราชการโทร.053152043หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/lamphun Facebook:พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  ข้อมูลจาก Facebookพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
เปิดดู:123
___________________________________________________ บทความ/เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง -เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรีมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)(ข้อมูลเมื่อวันที่27/04/2563)-⭐{อัพเดทล่าสุด}เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรีมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) ___________________________________________________       01/05/2563-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรีให้กับผู้ถูกเลิกจ้าง/ผู้ว่างงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาดCOVID-19ตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานภายใต้มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้ สาขาที่เปิดรับสมัครการฝึกอบรมในหลักสูตร ฝึกอบรมหลักสูตรละ3วัน(18ชั่วโมง)แต่ละสาขาเปิดรับ20คนเท่านั้น 1.)สาขาการแปรรูปเนื้อหมู 2.)สาขาการแปรรูปอาหาร 3.)สาขาการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 4.)สาขาภาษาCเพื่อการควบคุมระบบอัตโนมัติ 5.)สาขาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้า 6.)สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 7.)สาขาการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันเวลาในการฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่จะได้นำข้อมูลการสมัครฝึกอบรมของท่านไปกำหนดการเปิดฝึกและแจ้งรายละเอียดให้ทราบตามที่อยู่E-mailและทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้กับทางสำนักงานฯ การสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพ สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในลิงค์(คลิกที่นี้) และสามารถสแกนQRCodeในรูปภาพประชาสัมพันธ์(ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ในวันและเวลาราชการโทร.054-660-025หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/PhraeFacebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
เปิดดู:76
___________________________________________________ บทความ/เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง -เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรีมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)(ข้อมูลเมื่อวันที่27/04/2563)___________________________________________________      อัพเดทข้อมูลวันที่28/04/2563-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่เปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปแรงงานในสถานประกอบกิจการผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานโดยเปิดรับสมัครอีกครั้งพร้อมสาขาฝึกอบรมอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาดCOVID-19ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบUp-skillและฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบRe-skillให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้ สาขาที่เปิดรับสมัครการฝึกอบรมในหลักสูตร 1.)การใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอดขาย 2.)การตัดผมบุรุษ 3.)ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านฯ 4.)การทำขนมไทยและเบเกอรรี่ 5.)การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 6.)การประกอบอาหาร วันเวลาในการฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่จะกำหนดวันเวลาเปิดฝึกอาชีพ/ฝึกอบรมแต่ละสาขาภายหลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังและสถานการณ์โรคระบาดฯเข้าสู่สภาวะปกติ โดยสถาบันฯจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและจะประสานงานผู้สมัครก่อนเปิดฝึกอบรมตามข้อมูลติดต่อที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ การสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพ สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในลิงค์(คลิกที่นี้) และสามารถสแกนQRCodeในรูปภาพประชาสัมพันธ์(ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ในวันและเวลาราชการโทร.054-660-025หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/PhraeFacebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
เปิดดู:74
___________________________________________________บทความ/เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง -มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบโควิด-19โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)(ข้อมูลเมื่อวันที่06/04/2563)___________________________________________________     อัพเดทข้อมูลวันที่24/04/2563-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านเปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปแรงงานในสถานประกอบกิจการผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานโดยเปิดรับสมัครอีกครั้งพร้อมสาขาฝึกอบรมอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาดCOVID-19ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบUp-skillและฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบRe-skillให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้ สาขาที่เปิดรับสมัครการฝึกอบรมในหลักสูตร โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น2กลุ่ม(ตามกลุ่มแรงงาน)ได้แก่ 1.)กลุ่มเป้าหมายแรงงานในสถานประกอบกิจการ    หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพได้แก่ 1.1) การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระยะเวลาฝึก120ชั่วโมง 2.)กลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบ    หลักสูตร/สาขาที่เปิดฝึกอาชีพได้แก่ 2.1)การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรระยะเวลาฝึก90ชั่วโมง 2.2)การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าระยะเวลาฝึก90ชั่วโมง 2.3)การประกอบอาหารไทยระยะเวลาฝึก90ชั่วโมง วันเวลาในการฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านจะกำหนดวันเวลาเปิดฝึกอาชีพ/ฝึกอบรมแต่ละสาขาภายหลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังและสถานการณ์โรคระบาดฯเข้าสู่สภาวะปกติ โดยสถาบันฯจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและจะประสานงานผู้สมัครก่อนเปิดฝึกอบรมตามข้อมูลติดต่อที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ การสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพ สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในลิงค์(คลิกที่นี้)และสามารถสแกนQRCodeในรูปภาพประชาสัมพันธ์(ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านในวันและเวลาราชการโทร.054600060หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆWebsite:http://www.dsd.go.th/nan Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
เปิดดู:100