ข่าวและกิจกรรม
     ตอนนี้ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ทำการเปิดเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมทักษะฝีมือช่างซึ่งเป็นข้อมูลที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะฝีมือที่จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการสมัครในแต่ละช่วงทั้งนี้ภายในเว็บไซต์จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำการสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกทักษะฝีมือช่างต่างๆการประกาศรับสมัครกำหนดการขอหนังสือรับองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าโดยสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ได้ที่: คลิกที่นี้
เปิดดู:82
    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่1/2563ซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้น จำนวน10สาขาในหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปประกอบเป็นวิชาชีพได้โดยหลักสูตรนี้จะฝึกสอนให้ประชาชนมีวิชาชีพที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพและมีทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสากลสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรนำไปแนบสมัครงานได้อีกทั้งสำหรับผู้ที่ห่างไกลทางสนง.พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนมีที่พักระหว่างฝึกอบรมให้ฟรี โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้
เปิดดู:152
    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562ตามโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในภาคการผลิตและบริการด้านท่องเที่ยวดิจิทัลและทักษะการบริหารการจัดการSoftSkillโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้
เปิดดู:268
   ในวันที่2มีนาคมพ.ศ.2562จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ2562เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างของพระองค์ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนโดยนายอรรษิษฐ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี 
เปิดดู:240
    โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนที่ต้องการหรือสนใจเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันเป็นหลักสูตรช่างเฉพาะทางซึ่งเปิดรับสมัครจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากำลังเท่านั้นเมื่อได้จบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปปฎิบัติงานด้านช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนี่จึงเป็นโอกาศอันดีที่สำหรับเยาวชนผู้ที่ต้องการศึกษาต่อและอยากที่จะเข้าไปทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางHouzzMateจึงได้นำประกาศการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครดังต่อไปนี้
เปิดดู:357
   โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนที่ต้องการหรือสนใจเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันเป็นหลักสูตร3ปีซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาอาชีพทางไฟฟ้าอีกทั้งเมื่อได้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปปฎิบัติงานทั่วประเทศอีกด้วยนี่จึงเป็นโอกาศอันดีที่สำหรับเยาวชนผู้ที่ต้องการศึกษาและอยากจะเข้าไปทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางHouzzMateจึงได้นำประกาศการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครดังต่อไปนี้
เปิดดู:286
กำหนดการตรวจราชการที่2(ProgressReview)เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562ของผู้ตรวจการราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(นายวิรัชคันสร)ร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นางอัจฉราแก้วกำชัยเจริญ) เขตตรวจราชการที่15จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนระหว่างวันที่4-8กุมภาพันธ์2562____________________________________
เปิดดู:206
    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาไฟฟ้าเทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม4.0โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการฝึกอบรมในหลักสูตรสามารถดูได้ในบทความนี้
เปิดดู:303
    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนขอเชิญบุคคลทั่วไปพนักงานและนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน(หลักสูตร7ชั่วโมง1วัน)ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับThailand๔.๐กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต(NewEngineOfGrowth)โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้
เปิดดู:587
    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางได้เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่28ระดับภาคโดยกำหนดการและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันจะมีรายละเอียดต่างๆดังนี้
เปิดดู:314
    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางได้ประกาศขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมและปฎิบัติการควบคุมหุ่นยนต์โดยจะมีหัวข้อต่างๆในการอบรมได้แก่หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม,หุ่นยนต์หยิบจับในงานอุตสาหกรรม,การใช้โปรแกรมRobotSimulationSoftwareในระหว่างวันที่14-17มกราคมพ.ศ.2562ณอาคารฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางถ.ลำปางโทรศัพท์054-356680-1ต่อ311**การฝึกอบรมในครั้งนี้มีรับจำนวนจำกัดเฉพาะ20ท่านเท่านั้นและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานอ.ชัยรัตน์ศรีวันใจ โทร.091-852-1982อ.ภูมิศักดิ์เวชกามา โทร.083-476-3887อ.อาทิตย์พิมสาร โทร.093-632-5888________________________________________________________________________
เปิดดู:264
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเปิดรับผู้สมัครเข้าอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาขีพ"ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร"รับสมัครด่วนเปิดรับจำนวนจำกัดช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ต้องการพัฒนาทักษะต้องการผ่านมาตรฐานและต้องการได้ไลเซนส์ช่างไฟฟ้าไม่ควรพลาด
เปิดดู:455