ข่าวและกิจกรรม
07กรกฎาคม2563      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดเปิดรับสมัครสำหรับลูกจ้างพนักงานในสถานประกอบกิจการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าระบบประกันสังคมมาตรา33.สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ“ช่างแอร์”และเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินอกจากนี้การรับรองการทดสอบฯยังสามารถต่อยอดเพื่อขอ“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)ในภายภาคหน้าได้อีกด้วยโดยทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการต่างๆดังนี้ รายละเอียดการฝึกอบรมฯและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 รับสมัครจำนวนจำกัดไม่เกิน20คน กำหนดการฝึกอบรม อบรมในวันที่3-5สิงหาคม2563(จำนวน18ชั่วโมง) กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ อบรมและทดสอบระหว่างวันที่27กรกฎาคม-2สิงหาคม2563 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.เป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการโดยนายจ้างมีการจ่ายประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง 2.บัตรประจำตัวประชาชน 3.วุฒิการศึกษาสาขาที่เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าช่างเครื่องปรับอากาศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือ 4.มีประสบการณ์ทำงานช่างเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า1ปีขึ้นไป เอกสารในการสมัคร 1.บัตรประชาชนตัวจริง 2.เอกสารรับรองการศึกษาหรือใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 3.รูปถ่าย1นิ้วจำนวน3รูป ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ100บาท สามารถสมัครได้ที่ สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด 174ม.3ต.นนทรีย์อ.บ่อไร่จ.ตราด23140หรือสามารถสอบถามได้ที่โทร.032470391-3รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่24กรกฎาคม2563 **ผู้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฯสามารถนำหนังสือรับรองผ่านการทดสอบฯไปใช้ประกอบการขอรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดในวันและเวลาราชการโทร.032470391-3หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0870749723คุณจิรพัฒน์ 0804045521คุณลำพัด Website:http://www.dsd.go.th/trat?region_id=62Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
เปิดดู:22
04กรกฎาคม2563     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีเปิดรับสมัครช่างแอร์ที่เป็นลูกจ้างพนักงานในสถานประกอบกิจการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าระบบประกันสังคมมาตรา33.เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ“ช่างแอร์”และเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินอกจากนี้การรับรองการทดสอบฯยังสามารถต่อยอดเพื่อขอ“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)ในภายภาคหน้าได้อีกด้วยโดยทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการต่างๆดังนี้  รายละเอียดการฝึกอบรมฯและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก รับสมัครจำนวน20คน กำหนดการฝึกอบรม อบรมในวันที่3-5สิงหาคม2563(จำนวน18ชั่วโมง) กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ทดสอบฯในวันที่6-7สิงหาคม2563 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิงมีอายุ18ปีขึ้นไปนับถึงวันที่สมัครและมีสัญชาติไทย 2.เป็นแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ 3.เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 เอกสารในการสมัคร 1.บัตรประชาชนตัวจริง 2.เอกสารรับรองการศึกษาหรือใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 3.รูปถ่าย1นิ้วจำนวน3รูป สามารถสมัครได้ที่ สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 58หมู่2ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี76120 หรือสามารถสอบถามได้ที่โทร.032470391-3 *ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯจะต้องสมัครเข้ารับกการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1ด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีในวันและเวลาราชการโทร.032470391-3หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/PhetchaburiFacebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
เปิดดู:67
30มิถุนายน2563      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาประกาศรับสมัครฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจโดยจะฝึกอบรมในงานไฟฟ้า-การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน30ชั่วโมงให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกเพื่อเป็นการพัฒนาผู้ที่เข้าร่วมให้มีทักษะในการทำงานฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคมอีกทั้งสามารถนำการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับสมัครจำนวนจำกัดทางสถาบันฯจึงได้กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ รายละเอียดการฝึกอบรมการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รับสมัครจำนวน20คนเท่านั้น(สมัครก่อนมีสิทธ์ก่อน) จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม30ชั่วโมง ฝึกวันเสาร์-อาทิตย์(วันที่4-5,11-12กรกฎาคม2563) ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.)อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนับถึงวันสมัคร 2.)ไม่เป็นโรคร้ายแรงและมีเวลาฝึกได้ตลอดหลักสูตร หากท่านใดสนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งชื่อสมัครได้ที่ นายเฉลิมศักดิ์สิทธิชัยหน.ฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์โทร.088-7885230 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโทร.074-336052หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/songkhlaFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคสิบสองสงขลา ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคสิบสองสงขลา
เปิดดู:68
29มิถุนายน2563     นายคมสันศักดิ์โสภิษฐ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ริมพร้อมคณะทำงานโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าได้ร่วมกันวางแผนงานดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับการฝึกยกระดับทักษะฝีมือสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารและเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1และเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารทั้ง3กิจกรรมจะใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น5วันโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถผู้เข้าร่วมโครงการฯจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกกิจกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมอบกล่องพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าให้อีกคนละ1ชุดเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังจบโครงการ      โดยโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเป็นโครงการที่เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาช่างไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มีความรู้มีความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับการรับรองความรู้ความสามารถเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดผู้ประกอบสาขาอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2)พ.ศ.2557ซึ่งขณะนี้ได้วางแผนกำหนดดำเนินโครงการในเดือนกรกฎาคม2563จำนวน1รุ่นและในเดือนสิงหาคม2563จำนวน1รุ่น      ช่างไฟฟ้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-53121002–3ต่อ125(งานฝึกอบรมอ.อภิชาติ/อ.สายัณห์)หรือต่อ113(งานทดสอบมาตรฐานอ.เสกสรรค์)และต่อ117(งานประเมินความรู้ความสามารถอ.ธีระโรจน์)และไม่พลาดติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่หน้าFacebook:Chiangmaiskillและเว็บไซต์www.dsd.go.th/Chiangmai ข้อมูลจาก FacebookChiangmaiskillและสวท.เชียงใหม่
เปิดดู:94
27มิถุนายน2563      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีได้เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างแรงงานใหม่หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือแรงงานและเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการทำงานฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคมอีกทั้งสามารถนำการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายมีเบี้ยเลี้ยงในระหว่างฝึกทางสถาบันฯจึงได้กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ สาขาที่เปิดรับสมัครในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน รับสมัครจำนวนจำกัดเต็มก่อนได้ฝึกก่อนเพียง20ท่านต่อรุ่นเท่านั้น 1.)ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน30ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน4รุ่น 2.)การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กจำนวน30ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน4รุ่น 3.)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1จำนวน30ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน1รุ่น 4.)การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกจำนวน30ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน1รุ่น 5.)ช่างบำรุงรักษารถยนต์จำนวน18ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน1รุ่น 6.)การผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนจำนวน18ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน1รุ่น 7.)เทคนิคการสอนงานจำนวน18ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน1รุ่น 8.)ช่างปูกระเบื้องจำนวน18ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน1รุ่น 9.)การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริงจำนวน18ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน1รุ่น คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.)อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนับถึงวันสมัคร 2.)มีสัญชาติไทยไม่จำกัดเพศ 3.)เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ,แรงงานนอกระบบ,ผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เอกสารประกอบกการสมัคร 1.)ใบสมัครฝึกอบรม(สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครได้ที่ลิงค์คลิกที่นี้) 2.)บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง วิธีการสมัครฝึกอบรม สมัครทางออนไลน์ 1.ดาวน์โหลดใบสมัครฝึกอบรม(สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครได้ที่ลิงค์คลิกที่นี้)2.กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนโดยเฉพาะสาขาที่สนใจฝึกอบรมชื่อ-นามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ 3.สแกนใบสมัครส่งมาทางอีเมล์samart_raya@hotmail.com 4.รอการตอบกลับยืนยันสิทธิ์การฝึกอบรมทางอีเมล์ สมัครด้วยตนเอง หรือมาเขียนใบสมัครฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี2/89หมู่2ถ.เลียบคลองห้าต.รังสิตอ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี12110สมัครได้ในวันและเวลาราชการ **วัน-เวลาฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางFacebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี สวัสดิการผู้เข้ารับการฝึก 1.วุฒิบัตรการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2.ค่าอาหารกลางวัน150บาท/คน/วัน *รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดเต็มก่อนฝึกก่อน**วัน-เวลาฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางFacebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีโทร.02-577-5867-9ต่อ111-114หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน นายประพันธ์หนูสันทัด:โทรศัพท์.086-790-3088 นายสามารถระยะวรรณ์:โทรศัพท์.086-549-6600 Website:http://www.dsd.go.th/pathumthaniFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี
เปิดดู:76
     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน2สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.)สาขาเทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมรับสมัครจำนวน15คน 2.)สาขาช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กรับสมัครจำนวน15คน ระยะเวลา/สถานที่ฝึกอบรม -ฝึกอบรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา   ระหว่างวันที่1กรกฎาคม2563–31สิงหาคม2563(280ชั่วโมง) -ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ   ระหว่างวันที่1กันยายน2563–28กันยายน2563(140ชั่วโมง) คุณสมบัติของผู้สมัคร-เป็นบุคคลสัญชาติอายุ18ขึ้นไป -สำหรับสาขาเทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม-จบการศึกษาในระดับปวส.หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาเครื่องกล,อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์ -สำหรับสาขาช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก-จบการศึกษาในระดับม.3ขึ้นไป -แรงงานใหม่นักศึกษาผู้ว่างงานแรงงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ -มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองณศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา และสามารถสมัครออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่ลิงค์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCODEเพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่รูปประชาสัมพันธ์-ด้านล่างสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับสมัครจำนวนจำกัด หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาในวันและเวลาราชการโทร.044416950หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/nakhonratchasimaFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา ข้อมูลจาก Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา
เปิดดู:91
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายกเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน5สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ2เดือน ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 2.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ2เดือน ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 3).สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ2เดือน ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 4).สาขาพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ2เดือน ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 5).สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ2เดือน ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.)มีสัญชาติไทยอายุไม่น้อยกว่า15ปีบริบูรณ์ณวันเปิดฝึก 2.)สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นม.3ขึ้นไป 3.)ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาใดยกเว้นระบบการศึกษานอกโรงเรียน 4.)มีความตั้งใจจะฝึกอบรมและสามารถเข้าฝึกได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร 5.)มีความประพฤติดีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแนงไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษและไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1.)นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง 2.)สำเนาวุฒิการศึกษา1ชุด 3.)รูปถ่าย1นิ้ว1รูป การรับสมัคร สมัครออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่ลิงค์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCODEเพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่รูปประชาสัมพันธ์-ด้านล่าง สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น กำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม รายงานตัววันที่1กรกฎาคม2563 หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายกในวันและเวลาราชการโทร.037639657หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน: 0813563657อ.ชาญวิทย์ Website:http://www.dsd.go.th/nakhonnayokFacebook:สนพ.นครนายก ข้อมูลจาก Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,Facebookสนพ.นครนายก
เปิดดู:90
     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1สำหรับช่างไฟฟ้าที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงแห่งชาติได้ทั้งนี้การทดสอบฯจะเป็นการประเมินช่าง(แรงงาน)ทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นการวัดทักษะประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานเมื่อได้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถนำไปแนบสมัครงานและเป็นหลักฐานการทำงานในวิชาชีพอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)เพื่อใช้รับรองในวิชาชีพต่อไปได้เช่นกัน รายละเอียดการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 คุณสมบัติผู้สมัครทดสอบ 1.)อายุ18ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัครทดสอบ 2.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.)วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไปสาขาไฟฟ้ากำลังหรือหนังสือรับรองการทำงานอายุงานไม่น้อยกว่า1ปี 4.)รูปถ่าย1นิ้วจำนวน1รูป การรับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิทแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโทร.02-3900263,02-3924790-4ต่อ123,124 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการโทร.023900261-5,023924790-4หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/bangkokFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานคร ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานคร
เปิดดู:62
     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน3สาขาในหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในขั้นตอนขั้นพื้นฐานของสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรี โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.)สาขาช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม  ฝึกอบรมในสถาบันฯ2เดือน ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่26มิถุนายน2563 สอบคัดเลือกในวันที่29มิถุนายน2563เวลา09.30น. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่30มิถุนายน2563 มอบตัวและปฐมนิเทศในวันที่1กรกฎาคม2563เวลา08.30น. ฝึกอบรมระหว่างวันที่1กรกฎาคม2563–28สิงหาคม2563 ฝึกอบรมณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ 2.)สาขาช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึงCNC ฝึกอบรมในสถาบันฯ2เดือน ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17มิถุนายน2563 สอบคัดเลือกในวันที่17มิถุนายน2563เวลา10.30น. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่18มิถุนายน2563 มอบตัวและปฐมนิเทศในวันที่22มิถุนายน2563เวลา08.30น. ฝึกอบรมระหว่างวันที่22มิถุนายน2563–19สิงหาคม2563 ฝึกอบรมณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ 3).สาขาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ฝึกอบรมในสถาบันฯ2เดือน ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13กรกฎาคม2563 สอบคัดเลือกในวันที่13กรกฎาคม2563เวลา09.30น. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่17กรกฎาคม2563 มอบตัวและปฐมนิเทศในวันที่31กรกฎาคม2563เวลา08.30น. ฝึกอบรมระหว่างวันที่31กรกฎาคม2563–25กันยายน2563 ฝึกอบรมณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.)มีสัญชาติไทยอายุไม่น้อยกว่า15ปีบริบูรณ์ณวันเปิดฝึก 2.)สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นม.3ขึ้นไป 3.)ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาใดยกเว้นระบบการศึกษานอกโรงเรียน 4.)มีความตั้งใจจะฝึกอบรมและสามารถเข้าฝึกได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร 5.)มีความประพฤติดีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแนงไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษและไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1.)ใบสมัครตามแบบที่กำหนด 2.)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด1นิ้วจำนวน1รูปถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 3.)วุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา 4.)แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงในวันที่ยื่นใบสมัครหรือวันรายงานตัวในกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์และสมัครแบบออนไลน์ การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการเลขที่1039หมู่15ถ.เทพารักษ์ต.บางเสาธงอ.บางเสาธงจ.สมุทรปราการ10570โทรศัพท์023153800–9 สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการและทางเว็บไซต์http://www.dsd.go.th/Samutprakan หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการในวันและเวลาราชการโทร.023153800–9หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานของแต่ละสาขา สาขาช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม:โทรศัพท์023153800–9ต่อ116,0899224511 สาขาช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึงCNC:โทรศัพท์023153800–9ต่อ141,0843354468 สาขาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก:โทรศัพท์023153800–9ต่อ147,0849214146 Website:http://www.dsd.go.th/samutprakanFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ แผนที่และการเดินทางไปยังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ
เปิดดู:94
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากเปิดรับสมัครผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ปฎิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมในการมีเอกสารในการประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งบางสาขาจะถูกประกาศให้เป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสามาธารณะที่จะต้องมี“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพควรจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายและวิชาชีพโดยมีรายละเอียดการประเมินและการสมัครดังนี้ รายละเอียดการสมัครเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาที่เปิดรับสมัคร 1.)สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 3.)สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1 กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากได้ทำการเปิดรับสมัครและทำการประเมินในรอบต่างๆดังนี้ -รับสมัครตั้งแต่บัดนี้–15มิถุนายน2563  ประเมินความรู้ความสามารถในวันที่21มิถุนายน2563 -รับสมัครตั้งแต่บัดนี้–25มิถุนายน2563  ประเมินความรู้ความสามารถในวันที่30มิถุนายน2563 -รับสมัครตั้งแต่บัดนี้–14กรกฎาคม2563  ประเมินความรู้ความสามารถในวันที่10กรกฎาคม2563 -รับสมัครตั้งแต่บัดนี้–31สิงหาคม2563  ประเมินความรู้ความสามารถในวันที่4สิงหาคม2563 หลักเกณฑ์การประเมิน 1.)ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติร้อยละ50 (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ) 2.)ประสบการณ์ร้อยละ25 (โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ-การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์) 3.)คุณลักษณะส่วนบุคคลร้อยละ25 (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ85ขึ้นไปถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถ เอกสารหลักฐานประกอบที่ใช้สมัคร 1.)รูปถ่ายขนาด1x1.5นิ้ว 2.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.)สำเนาวุฒิการศึกษา 4.)สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน/ประสบการณ์การทำงาน 5.)สำเนาใบรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 6.)สำเนาเอกสารผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา 7.)ค่าธรรมเนียม1,000บาท สามารถยื่นเอกสารสมัครได้ที่ สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากเลขที่5หมู่9ต.น้ำริมอ.เมืองจ.ตากโทร.055515248ต่อ116 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากในวันและเวลาราชการโทร.055515248ต่อ116หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/takFacebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงงานตาก  ข้อมูลจาก Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงงานตาก
เปิดดู:57
     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยาเปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจกการและบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรน่าเข้ารับการฝึกอบรมในโครงกการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานหลักสูตรยกระดับฝีมือประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563โดยมีสาขาที่ฝึกอบรมได้แก่สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1ซึ่งเป็นการช่วยเหลือแรงงานที่ถูกผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดอันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการทำงานฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคมอีกทั้งสามารถนำผลการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปแนบหลักฐานการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้อีกด้วยสมัครฟรีฝึกอบรมฟรีมีเบี้ยงเลี้ยงระหว่างฝึกทางสถาบันฯจึงได้กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ สาขาที่เปิดรับสมัครและการกำหนดการฝึกอบรมอาชีพ 1.)สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1    ฝึกอบรมจำนวน18ชั่วโมง/3วัน    ฝึกอบรมในวันที่8–10กรกฎาคม2563รับสมัครจำนวน20คน/รุ่น *ฝึกอบรมณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยา **มีเบี้ยงเลี้ยงระหว่างฝึกวันละ150บาท/วัน ช่องทางการรับสมัคร 1.)สมัครออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์(คลิกที่นี้) หรือแสกนQRCodeได้ที่รูปเอกสารประกอบ-ด้านล่างบทความ) 2.)สมัครด้วยตนเองที่ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยาเลขที่59/2หมู่4ตำบลบางระกำอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13260 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยาอ.วิทูรย์ไชยบุดดีโทร.086-5130570หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยาและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/ayutthayaFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยา ข้อมูลจาก Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยา
เปิดดู:85
     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์กำหนดการการดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1ประจำเดือนกรกฎาคม2563สำหรับช่างไฟฟ้าและช่างแอร์ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงแห่งชาติได้ทั้งนี้การทดสอบฯจะเป็นการประเมินช่าง(แรงงาน)ทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นการวัดทักษะประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานเมื่อได้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถนำไปแนบสมัครงานและเป็นหลักฐานการทำงานในวิชาชีพอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)เพื่อใช้รับรองในวิชาชีพต่อไปได้เช่นกัน กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1.)สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1    วันอังคารที่14กรกฎาคม2563รับสมัครจำนวน15คน    วันอังคารที่28กรกฎาคม2563รับสมัครจำนวน15คน 2.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1    วันอังคารที่21กรกฎาคม2563รับสมัครจำนวน10คน คุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่IDLine:sksdcm59หรืออีเมล์sksdcm59@gmail.com สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้วให้ติดต่อแจ้งชื่อ-สกุลทางไลน์เท่านั้นสำหรับผู้ที่จะยื่นใหม่สามารถส่งเอกสารคุณสมบัติมาทางไลน์ก่อนเพื่อตรวจสอบครับIDLine:sksdcm59หรืออีเมล์sksdcm59@gmail.com ขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ในวันและเวลาราชการโทร.0-5312-1002-3หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/chiangmai?region_id=38IDLine:sksdcm59 Facebook:Chiangmaiskill          มาตรฐานฝีมือแรงงานเชียงใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ข้อมูลจาก FacebookChiangmaiskill,Facebookมาตรฐานฝีมือแรงงานเชียงใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เปิดดู:89