ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกค์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
houzzMate admin
7 ชั่วโมงที่แล้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน: 5,600,751.29 บาท
houzzMate admin
8 ชั่วโมงที่แล้ว
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
มูลค่างาน: 5,100,000 บาท
houzzMate admin
1 วันที่แล้ว
การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่างาน: 1,423,100 บาท
houzzMate admin
1 วันที่แล้ว
houzzMate admin
2 วันที่แล้ว
มณฑลทหารบกที่ 27
มูลค่างาน: 2,189,800 บาท
houzzMate admin
2 วันที่แล้ว
กองบังคับการปกครอง รร.นรต.
มูลค่างาน: 1,186,900 บาท
houzzMate admin
3 วันที่แล้ว
houzzMate admin
4 วันที่แล้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
มูลค่างาน: 700,000 บาท
houzzMate admin
4 วันที่แล้ว
houzzMate admin
4 วันที่แล้ว
สำนักงานประกันสังคม
มูลค่างาน: 990,000 บาท
houzzMate admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง
มูลค่างาน: 1,840,000 บาท
houzzMate admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
มูลค่างาน: 3,689,000 บาท