ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านเก๊ามะค่า หมู่ที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
มูลค่างาน: 922,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านบาก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังสองข้างทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีน วัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑ จำนวน ๗ ชุด
เทศบาลตำบลบ้านบาก
มูลค่างาน: 2,361,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และรางวี คสล. ถนนซอยภู่เจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
มูลค่างาน: 4,368,100 บาท
พื้นที่: ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองจอมทอง บ้านดง น้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลหางดง (เขต ทต.หางดง) เชื่อม บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
มูลค่างาน: 1,994,000 บาท
พื้นที่: ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านลาน - บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ ๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
มูลค่างาน: 4,785,000 บาท
พื้นที่: ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
มูลค่างาน: 6,175,000 บาท
พื้นที่: ดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารโรงพ่นสี ฝสภ.กซภ.ชอ. ที่ ชอ. จำนวน ๑ งาน
กรมช่างโยธาทหารอากาศ
มูลค่างาน: 17,950,600 บาท
พื้นที่: สนามบิน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่ท่าช้าง บ้านปางยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านปง (เขต ทต.บ้านปง) อำเภอหางดง เชื่อม บ้านหัวดง หมู่ที่ ๑๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
มูลค่างาน: 1,770,000 บาท
พื้นที่: ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์อัจฉริยะ คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มูลค่างาน: 26,000,000 บาท
พื้นที่: ดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เหล่าสำราญ หมู่ที่ ๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
มูลค่างาน: 4,691,000 บาท
พื้นที่: ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศอำเภอน้ำยืน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอน้ำยืน
มูลค่างาน: 3,390,200 บาท
พื้นที่: ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร
จังหวัดนครปฐม
มูลค่างาน: 2,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท