ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินพร้อมทางเดินเท้า
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มูลค่างาน: 1,800,000 บาท
พื้นที่: ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
มูลค่างาน: 11,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย เลขที่ ฝทภ.วจ. ๐๕๗/๒๕๖๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสหภาพ
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
มูลค่างาน: 3,745,000 บาท
พื้นที่: คลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ
มูลค่างาน: 1,020,000 บาท
พื้นที่: ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลค่างาน: 600,000 บาท
พื้นที่: ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
มูลค่างาน: 2,130,000 บาท
พื้นที่: ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวทางการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มูลค่างาน: 2,055,900 บาท
พื้นที่: ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศกองกำกับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
กองกำกับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
มูลค่างาน: 5,180,000 บาท
พื้นที่: ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่และปูกระเบื้องอาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
มูลค่างาน: 600,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
มูลค่างาน: 762,400 บาท
พื้นที่: ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
เจมส์ HM
1 วันที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักเวรแพทย์ประจำบ้าน-นักศึกษาแพทย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มูลค่างาน: 1,274,999.28 บาท
พื้นที่: วชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจมส์ HM
1 วันที่แล้ว
ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มูลค่างาน: 1,479,586.16 บาท
พื้นที่: ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา