ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดเรือดับเพลิง(สถานีเรือดับเพลิงทางน้ำ หมู่ ๒
เทศบาลตำบลบางม่วง
มูลค่างาน: 950,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ ๒ ชั้น แบบเลขที่ ๘๗๐๙ พื้นที่ ๕๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
มูลค่างาน: 6,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงหมายเลขสาย สป ๓๐๗๕ บ้านคลองเจ็ด - บ้านคลองบางปลา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบางพลีใหญ่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
มูลค่างาน: 39,892,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมฝ้าเพดานภายนอกอาคาร และยาแนวซิลิโคนกรอบ อาคาร ๑
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มูลค่างาน: 912,000 บาท
พื้นที่: วัดสามพระยา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยธรรมธาร-น้ำตกธารหินดาษ หมู่ที่ ๑
เทศบาลตำบลหนองบอน
มูลค่างาน: 1,163,400 บาท
พื้นที่: ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
เจมส์ HM
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหน้าโรงเรียนหนองกราด บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ ๑๓
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
มูลค่างาน: 925,000 บาท
พื้นที่: ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
เจมส์ HM
1 วันที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักบุคลากรเลขที่ ๘๑๘ วลัยนิวาส ๘ , บ้านพักบุคลากรเลขที่ ๙๐๖ วลัยนิวาส ๙ และบ้านพักบุคลากรเลขที่ ๑๐๑๔ ๑๐๑๘ ๑๐๒๒ วลัยนิวาส ๑๐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มูลค่างาน: 832,000 บาท
พื้นที่: ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจมส์ HM
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
มูลค่างาน: 1,950,000 บาท
พื้นที่: ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
เจมส์ HM
1 วันที่แล้ว
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
มูลค่างาน: 2,482,900 บาท
พื้นที่: บางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจมส์ HM
1 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที่ ๓
เทศบาลตำบลบ้านแหวน
มูลค่างาน: 1,178,400 บาท
พื้นที่: ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เจมส์ HM
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเทพไพรทอง หมู่ที่ ๑๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้
มูลค่างาน: 1,477,000 บาท
พื้นที่: ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
เจมส์ HM
1 วันที่แล้ว
ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำฝน จำนวน ๑ งาน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
มูลค่างาน: 909,500 บาท
พื้นที่: ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต