ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
noei
3 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ ๑๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม
มูลค่างาน: 1,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
noei
4 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านยางขาคีม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ที่/๔๙
โรงเรียนบ้านยางขาคีม
มูลค่างาน: 539,200 บาท
พื้นที่: ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
noei
4 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนชนม์พัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน๐๐๘ และบ้านพักคร
โรงเรียนชนม์พัฒนา
มูลค่างาน: 637,900 บาท
พื้นที่: ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
noei
4 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙
โรงเรียนสามัคคีพัฒนา
มูลค่างาน: 533,900 บาท
พื้นที่: ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
noei
4 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
มูลค่างาน: 6,882,400 บาท
พื้นที่: ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
noei
4 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
มูลค่างาน: 2,893,500 บาท
พื้นที่: ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
noei
4 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ไม่ตอก เสาเข็ม)
องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
มูลค่างาน: 2,223,200 บาท
พื้นที่: ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
noei
4 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
มูลค่างาน: 2,330,000 บาท
พื้นที่: ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
noei
4 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองใส
เทศบาลตำบลหนองบัว
มูลค่างาน: 8,979,000 บาท
พื้นที่: ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
noei
4 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
มูลค่างาน: 672,900 บาท
พื้นที่: ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
butter
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารจอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
มูลค่างาน: 1,500,000 บาท
พื้นที่: ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
butter
3 วันที่แล้ว
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและโรงฝึกงาน
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
มูลค่างาน: 5,559,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท