ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาอาคารหอนอนเด็กและเยาวชนชาย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่
มูลค่างาน: 516,000 บาท
พื้นที่: ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจำปี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสาย ๑๑๙๓ - หมู่ที่ ๑๑ บ้านสายน้ำงาม
เทศบาลตำบลท่าจำปี
มูลค่างาน: 736,400 บาท
พื้นที่: ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กลองเก่า ตำบลแม่กลอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
มูลค่างาน: 1,982,200 บาท
พื้นที่: ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบทางระบายน้ำ ฝารางระบายน้ำของเทศบาล ตำบลนาตาล่วง (โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านแบกพอก หมู่ที่ ๖)
เทศบาลตำบลนาตาล่วง
มูลค่างาน: 908,900 บาท
พื้นที่: ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๑ หลัง
กรมการพัฒนาชุมชน
มูลค่างาน: 4,598,500 บาท
พื้นที่: ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเห็นอ้ม หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองศาลา ตำบลบุสูง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
มูลค่างาน: 2,489,600 บาท
พื้นที่: ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเห็นอ้ม หมู่ที่ ๑๐
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
มูลค่างาน: 3,707,600 บาท
พื้นที่: ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน
มูลค่างาน: 1,200,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ๐๕๒ โนนพระจันทร์ข้างบ้านนายวิเชียร โทอิ้ง หมู่ที่ ๑๑
เทศบาลตำบลท่าสะอาด
มูลค่างาน: 1,498,000 บาท
พื้นที่: ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ๐๖๔ ราษฎณ์บำรุงจากนายใบ พิลา หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านนายสำเริง ไชยวิชา
เทศบาลตำบลท่าสะอาด
มูลค่างาน: 1,120,000 บาท
พื้นที่: ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มูลค่างาน: 5,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง
มูลค่างาน: 950,900 บาท
พื้นที่: ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท