ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
noei
23 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง บ้านหัวยาง หมู่ที่ ๙ บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
มูลค่างาน: 1,267,000 บาท
พื้นที่: ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
noei
23 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม-ตอไม้แดง (ช่วง เขาไม้พวง-เกาะกระชาย) หมู่ที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
มูลค่างาน: 2,554,500 บาท
พื้นที่: ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
noei
23 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านกรีน ๕ (จากร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกรีน-คลองชลประทาน)หมู่ที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
มูลค่างาน: 1,903,008 บาท
พื้นที่: ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
noei
23 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ จุด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
มูลค่างาน: 655,200 บาท
พื้นที่: ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
noei
23 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สน.๓๐๓๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๓-บ้านพะเนาว
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ
มูลค่างาน: 9,070,000 บาท
พื้นที่: ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
noei
23 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนน คสล.เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้าน โพธิ์สามัคคี หมู่ที่ ๘ - บ้านหว้าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ - บ้านไฮ หมู่ที่ ๗ - บ้านรำเจก หมู่ที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ
มูลค่างาน: 9,070,000 บาท
พื้นที่: ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
noei
23 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าควนเสาธง หมู่ที่ ๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง
มูลค่างาน: 1,250,000 บาท
พื้นที่: ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
noei
23 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำภายใน สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง)
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
มูลค่างาน: 5,400,000 บาท
พื้นที่: ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งตาข่ายกันนกโรงอาหารเก่า โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
มูลค่างาน: 720,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนริมพะเนียง (ชุมชนหาดสวรรค์)
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
มูลค่างาน: 610,000 บาท
พื้นที่: ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนสามัคคี (เส้นจากโรงขนมจีน - ฝาย โคกป่าช้า) หมู่ ๑๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย
มูลค่างาน: 600,000 บาท
พื้นที่: ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน อบต.สวน พริกไทย หมู่ที่ ๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
มูลค่างาน: 24,047,000 บาท
พื้นที่: ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท