ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
เนย
2 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
มูลค่างาน: 673,300 บาท
พื้นที่: ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เนย
2 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะ
มูลค่างาน: 1,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
เนย
2 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มูลค่างาน: 8,045,000 บาท
พื้นที่: ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เนย
2 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางอรปรียา-บ้านนายอำนาจ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร
มูลค่างาน: 1,139,000 บาท
พื้นที่: ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนย
2 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
เทศบาลเมืองปางมะค่า
มูลค่างาน: 5,690,000 บาท
พื้นที่: ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
เนย
2 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มูลค่างาน: 1,739,000 บาท
พื้นที่: ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Nonthawat Autama
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฆ้อน หมู่ที่ ๒,บ้านดอนน้ำยาว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอวน จำนวน ๔ ช่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลอวน
มูลค่างาน: 9,965,000 บาท
พื้นที่: ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
Nonthawat Autama
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมงานระบายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขวาว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว
มูลค่างาน: 1,628,000 บาท
พื้นที่: ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
Nonthawat Autama
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านผีปั้นรูป-บ้านควนเคี่ยม อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
มูลค่างาน: 3,140,000 บาท
พื้นที่: ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
Nonthawat Autama
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเทพราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๑๐-๐๐๒ สายหลังวัดคลองสวน หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะไร่ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๒๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๑๖๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์
เทศบาลตำบลเทพราช
มูลค่างาน: 3,627,400 บาท
พื้นที่: ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Nonthawat Autama
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลชำนิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รกัสทางหลวงท้องถิ่่น บร.ถ.๑๒-๐๐๕ สายประชาสามัคคี-ชายทุ่ง หมู่ ๘ ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
เทศบาลตำบลชำนิ
มูลค่างาน: 2,780,000 บาท
พื้นที่: ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
เนย
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน
มูลค่างาน: 1,370,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท