ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
Nice
5 วันที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน และระบบระบายอากาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มูลค่างาน: 1,750,000 บาท
พื้นที่: ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Nice
5 วันที่แล้ว
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
มูลค่างาน: 8,560,000 บาท
พื้นที่: คลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Nice
5 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
มูลค่างาน: 2,610,000 บาท
พื้นที่: ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
Nice
5 วันที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มูลค่างาน: 5,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
Nice
6 วันที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
มูลค่างาน: 1,059,000 บาท
พื้นที่: ยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Nice
6 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
มูลค่างาน: 3,500,000 บาท
พื้นที่: ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
มูลค่างาน: 2,150,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน
มูลค่างาน: 2,571,000 บาท
พื้นที่: ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เทศบาลนครเชียงราย
มูลค่างาน: 1,744,000 บาท
พื้นที่: ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร
จังหวัดนครนายก
มูลค่างาน: 922,000 บาท
พื้นที่: ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศกรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาทางหลวงชนบท เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก
มูลค่างาน: 9,900,000 บาท
พื้นที่: ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศกรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก
มูลค่างาน: 8,500,000 บาท
พื้นที่: ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท