ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
houzzMate admin
3 วันที่แล้ว
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
มูลค่างาน: 5,268,000 บาท
houzzMate admin
3 วันที่แล้ว
กรมช่างโยธาทหารอากาศ
มูลค่างาน: 1,052,300 บาท
houzzMate admin
5 วันที่แล้ว
houzzMate admin
5 วันที่แล้ว
กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
มูลค่างาน: 1,400,000 บาท
houzzMate admin
6 วันที่แล้ว
houzzMate admin
6 วันที่แล้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มูลค่างาน: 566,271.82 บาท
houzzMate admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
เทศบาลตำบลโนนศิลา
มูลค่างาน: 1,456,000 บาท
houzzMate admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง
มูลค่างาน: 3,385,000 บาท
houzzMate admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
เทศบาลตำบลคลองพลู
มูลค่างาน: 519,000 บาท
houzzMate admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มูลค่างาน: 8,020,000 บาท
houzzMate admin
2 สัปดาห์ที่แล้ว
houzzMate admin
2 สัปดาห์ที่แล้ว
เทศบาลตำบลสุนทรภู่
มูลค่างาน: 1,400,000 บาท