ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
houzzMate admin
8 ชั่วโมงที่แล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
มูลค่างาน: 326,100 บาท
houzzMate admin
8 ชั่วโมงที่แล้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน: 1,912,824.02 บาท
houzzMate admin
1 วันที่แล้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มูลค่างาน: 31,948,600 บาท
houzzMate admin
1 วันที่แล้ว
กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานระนอง
มูลค่างาน: 999,924 บาท
houzzMate admin
2 วันที่แล้ว
houzzMate admin
2 วันที่แล้ว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
มูลค่างาน: 784,000 บาท
houzzMate admin
4 วันที่แล้ว
เทศบาลตำบลสุนทรภู่
มูลค่างาน: 1,852,700 บาท
houzzMate admin
4 วันที่แล้ว
กองทัพอากาศ โดย กองบิน 46
มูลค่างาน: 4,000,000 บาท
houzzMate admin
6 วันที่แล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
มูลค่างาน: 1,300,000 บาท
houzzMate admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
มูลค่างาน: 1,000,000 บาท
houzzMate admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
houzzMate admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
มูลค่างาน: 852,000 บาท