ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
Nice
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่
มูลค่างาน: 974,700 บาท
พื้นที่: ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Nice
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
มูลค่างาน: 1,407,000 บาท
พื้นที่: ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Nice
1 วันที่แล้ว
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องคลอด
จังหวัดเพชรบูรณ์
มูลค่างาน: 742,075.34 บาท
พื้นที่: ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
Nice
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
มูลค่างาน: 1,629,000 บาท
พื้นที่: ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Nice
2 วันที่แล้ว
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงถนน
กรมทางหลวงชนบท
มูลค่างาน: 7,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
Nice
2 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ลู่-ลาน กรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
มูลค่างาน: 16,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Nice
2 วันที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มูลค่างาน: 608,775.17 บาท
พื้นที่: ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Nice
2 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
มูลค่างาน: 580,700 บาท
พื้นที่: ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Nice
2 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
มูลค่างาน: 150,000 บาท
พื้นที่: ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
Nice
2 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
มูลค่างาน: 3,255,332 บาท
พื้นที่: ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
Nice
2 วันที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มูลค่างาน: 28,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Nice
2 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.
เทศบาลตำบลท่างิ้ว
มูลค่างาน: 1,207,000 บาท
พื้นที่: ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท