houzzMate CLEARANCE SALE สินค้างานช่างลดราคาล้างสต็อก สินค้างานช่างราคาพิเศษ ถูกจนต้องทึ่ง ขนกันมา ลดราคาล้างสต็อก 40 - 90% !!!
houzzMate CLEARANCE SALE เป็นตัวกลางในการซื้อ-ขาย สินค้างานช่างราคาถูก เพื่อตอบสนองความต้องการของช่างและผู้ใช้บริการที่ค้นหาสินค้างานช่างราคาพิเศษ โดยสินค้าที่นำมาลงขายมีราคาต่ำกว่าที่ขายทั่วไปตั้งแต่ 40 - 90%
สินค้าที่นำมาลงขายใน houzzMate CLEARANCE SALE ทั้งหมด เป็นสินค้าที่มีผู้ต้องการเสนอขาย นำข้อมูลมาแจ้งแก่ทาง houzzMate ให้ทำหน้าที่สื่อกลางในการประกาศซื้อ-ขาย ช่วยในการประชาสัมพันธ์ และประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทีมงานแอดมินของเรา
houzzMate อำนวยความสะดวกในฐานะเป็นตัวกลางการซื้อ-ขาย ตั้งแต่รวบรวามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเพื่อนำเสนอให้กับผู้สนใจ การประสานงานกับผู้ขายเมื่อมีคำสั่งซื้อ และยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับเงินค่าสินค้ามาไว้ที่ houzzMate ก่อน และจะชำระเงินไปยังผู้ขายเมื่อผู้ซื้อแจ้งว่าได้รับการจัดส่งสินค้าถึงมือเรียบร้อย ผู้ซื้อและผู้ขายจะได้รับการอำนวยความสะดวกจาก houzzMate อย่างเหมาะสม
ท่านใดมีสินค้างานช่าง และต้องการเสนอขายในแบบ ลดราคาล้างสต๊อก สามารถติดต่อ houzzMate เพื่อรับข้อมูลในการสมัคร
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท