houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
การเคหะจ้างเหมาปรับปรุงสาธารณูปโภคบ้านเอื้ออาทรปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเหมาโครงก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบ พ.ร.บ. ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเหมาโครงก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบ พ.ร.บ. ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ปบ.10/2562


สถานที่ดำเนินงาน

โครงการบ้านเอื้ออาทรปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


มูลค่างาน

539,900 บาท


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 300 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3516144 ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.nha.co.th/assets/intra/portals/12/news/18303/1.pdf#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
815

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ