houzzMate admin
1 ปีที่แล้ว
การเคหะจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเคหะชุมชนประจวบฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนประจวบคีรีขันธ์ (งบ พ.ร.บ.ปี 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนประจวบคีรีขันธ์ (งบ พ.ร.บ.ปี 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

โครงการเคหะชุมชนประจวบคีรีขันธ์


มูลค่างาน

523,700 บาท


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาทกำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 25 เมษายน - 3 พฤษภาคม  2562 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 7 พฤษภาคม  2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3516291 ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.nha.co.th/assets/intra/portals/12/news/19074/2.pdf#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
680

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
22 มกราคม 2562 เปิดดู:816 ถูกใจ:1
5 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดดู:862 ถูกใจ:0
1 มิถุนายน 2562 เปิดดู:589 ถูกใจ:0
23 พฤศจิกายน 2561 เปิดดู:806 ถูกใจ:1
29 พฤศจิกายน 2561 เปิดดู:763 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
22 มกราคม 2562 เปิดดู:816 ถูกใจ:1
5 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดดู:862 ถูกใจ:0
1 มิถุนายน 2562 เปิดดู:589 ถูกใจ:0
23 พฤศจิกายน 2561 เปิดดู:806 ถูกใจ:1
29 พฤศจิกายน 2561 เปิดดู:763 ถูกใจ:0