houzzMate admin
1 ปีที่แล้ว
อบต เพนียด ลพบุรี จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 บ้านนกเขาเปล้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพักจำนวน 44 บ่อ ยาว 438 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 บ้านนกเขาเปล้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพักจำนวน 44 บ่อ ยาว 438 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ 4 บ้านนกเขาเปล้า ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


มูลค่างาน

1,146,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  8 - 22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 23 กรกฎาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  036-689824 ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62077148949&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
668

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
19 มิถุนายน 2563 เปิดดู:155 ถูกใจ:0
4 เมษายน 2562 เปิดดู:671 ถูกใจ:0
7 มีนาคม 2562 เปิดดู:583 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
19 มิถุนายน 2563 เปิดดู:155 ถูกใจ:0
4 เมษายน 2562 เปิดดู:671 ถูกใจ:0
7 มีนาคม 2562 เปิดดู:583 ถูกใจ:0