houzzMate admin
1 ปีที่แล้ว
เทศบาลตำบลแม่ยาว เชียงราย จ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้า

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลแม่ยาว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ต.แม่ยาว อ.เมือง  จ.เชียงราย


มูลค่างาน

1,219,000  บาท


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่  28  ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  5 พฤศจิกายน  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  053-737359  ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62107216270&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
641

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
2 มิถุนายน 2563 เปิดดู:152 ถูกใจ:0
4 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดดู:1,073 ถูกใจ:0
22 ตุลาคม 2563 เปิดดู:113 ถูกใจ:0
6 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดดู:114 ถูกใจ:0
10 มกราคม 2563 เปิดดู:284 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
2 มิถุนายน 2563 เปิดดู:152 ถูกใจ:0
4 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดดู:1,073 ถูกใจ:0
22 ตุลาคม 2563 เปิดดู:113 ถูกใจ:0
6 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดดู:114 ถูกใจ:0
10 มกราคม 2563 เปิดดู:284 ถูกใจ:0