houzzMate admin
1 ปีที่แล้ว
อบต แม่พริก แม่สรวย เชียงราย จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.แม่พริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยค้น  เลขที่โครงการ : 63017006532


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.แม่พริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

มูลค่างาน
500,000  บาท

กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  10 - 20 มกราคม 2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  21 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐๕๓๗๘๖๓๖๘   ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/


ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
342

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ