houzzMate admin
1 ปีที่แล้ว
เทศบาลตำบลคลองพลู จันทบุรี จ้างก่อสร้างลานจอดรถ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองพลู มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : [ข้อความถูกปิดไว้] 29


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลคลองพลู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน
ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี


มูลค่างาน
519,000  บาท


ราคาเอกสารประกวดราคา
ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  3  - 11 กุมภาพันธ์   2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  12 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙๔๙๓๕๕๔  ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : [ข้อความถูกปิดไว้]ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
1387

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
2 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดดู:179 ถูกใจ:0
16 กรกฎาคม 2563 เปิดดู:210 ถูกใจ:0
23 เมษายน 2563 เปิดดู:231 ถูกใจ:0
22 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดดู:997 ถูกใจ:0
18 เมษายน 2563 เปิดดู:239 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
2 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดดู:179 ถูกใจ:0
16 กรกฎาคม 2563 เปิดดู:210 ถูกใจ:0
23 เมษายน 2563 เปิดดู:231 ถูกใจ:0
22 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดดู:997 ถูกใจ:0
18 เมษายน 2563 เปิดดู:239 ถูกใจ:0