houzzMate admin
1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง เชียงราย จ้างสร้างอาคารเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๔ ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : [ข้อความถูกปิดไว้] 17


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๔ ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน
ตำบล เวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


มูลค่างาน
3,385,000   บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  4  - 12 กุมภาพันธ์   2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  13 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖๑๙๑๔๐๑๐   ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : [ข้อความถูกปิดไว้]


ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
1362

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
17 มิถุนายน 2562 เปิดดู:748 ถูกใจ:0
22 ตุลาคม 2563 เปิดดู:203 ถูกใจ:0
27 มิถุนายน 2563 เปิดดู:199 ถูกใจ:0
12 ธันวาคม 2563 เปิดดู:254 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
17 มิถุนายน 2562 เปิดดู:748 ถูกใจ:0
22 ตุลาคม 2563 เปิดดู:203 ถูกใจ:0
27 มิถุนายน 2563 เปิดดู:199 ถูกใจ:0
12 ธันวาคม 2563 เปิดดู:254 ถูกใจ:0