houzzMate admin
1 ปีที่แล้ว
เทศบาลตำบลโนนศิลา ขอนแก่น จ้างสร้างฝายถนนน้ำล้น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลโนนศิลา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายถนนน้ำล้นผ่านลำห้วยแคน บ้านหัน (จุดนาพ่อเคน) หมู่ 1 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 63017291866


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโนนศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายถนนน้ำล้นผ่านลำห้วยแคน บ้านหัน (จุดนาพ่อเคน) หมู่ ๑ ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน
ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น


มูลค่างาน
1,456,000   บาท


ราคาเอกสารประกวดราคา
ชุดละ 1,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  4  - 18 กุมภาพันธ์   2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  19 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๒๘๑๑๒๙   ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ
#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
1153

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
6 ธันวาคม 2563 เปิดดู:131 ถูกใจ:0
1 ธันวาคม 2562 เปิดดู:422 ถูกใจ:0
24 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดดู:390 ถูกใจ:0
7 ธันวาคม 2562 เปิดดู:361 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
6 ธันวาคม 2563 เปิดดู:131 ถูกใจ:0
1 ธันวาคม 2562 เปิดดู:422 ถูกใจ:0
24 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดดู:390 ถูกใจ:0
7 ธันวาคม 2562 เปิดดู:361 ถูกใจ:0