houzzMate admin
3 เดือนที่แล้ว
จ. จันทบุรี จ้างก่อสร้างสร้างบ้านพักข้าราชการ ต. แก่งหางแมว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ( 1 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวทอง ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยค้น เลขที่โครงการ : 63027262291


รายละเอีดยงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖(๑ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวทอง ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน
ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี


มูลค่างาน
1,159,400  บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม   2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  3 มีนาคม   2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙๓๐๘๑๗๑  ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/


ดู ประกาศขัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
391

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ