เจมส์ HM
11 เดือนที่แล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมลานไม้เทียมและทางจักรยานลานสุขสวัสดิ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมลานไม้เทียมและทางจักรยานลานสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเบิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 63067075792รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมลานไม้เทียมและทางจักรยานลานสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเบิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ ๕ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
มูลค่างาน

992,400.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.paknampran.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๖๓๐๗๕๖ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
165

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ