เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
เทศบาลตำบลบ้านไร่ ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล วัดชาวเหนือ หมู่ ๗ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล วัดชาวเหนือ หมู่ ๗ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ. 63057429647
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล วัดชาวเหนือ หมู่ ๗ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
มูลค่างาน

3,449,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 3000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือ www.banraidumnoen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๒๐๖๒๔๑ ในวันและเวลาราชการ

 

ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
77