เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
กรมราชทัณฑ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 2 ชั้น รองรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในสถานกักขังกลางจังหวัดตราด

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน ๒ ชั้น รองรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในสถานกักขังกลางจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ.  63067465717
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน ๒ ชั้น รองรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในสถานกักขังกลางจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

 เลข ที่ 11 อำเภอ เมือง, ซอย ยุติธรรม ตำบล บางพระ อำเภอเมืองตราด ตราด 
มูลค่างาน

822,852.33 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 9กรกฎาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.correct.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙๕๑๑๐๕๕ ในวันและเวลาราชการ 

ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#xระกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
63