เจมส์ HM
7 เดือนที่แล้ว
ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น ด้านทิศเหนือ จำนวน ๑ งาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น ด้านทิศเหนือ จำนวน ๑ งาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63087238711


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น ด้านทิศเหนือ จำนวน ๑ งาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
มูลค่างาน

8,001,303.90 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.airportthai.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๗๙๘๑๙๑ ในวันและเวลาราชการ 
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
185

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ