เจมส์ HM
6 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักผู้สอบขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักผู้สอบขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63107112917รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักผู้สอบขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน ตำบล ทองมงคล อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 
มูลค่างาน

754,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ -  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 
ติดต่อสอบถาม

   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/site/prachuab หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๖๐-๒๐๓๔ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.t#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
122

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
26 พฤศจิกายน 2563 เปิดดู:94 ถูกใจ:0
27 พฤศจิกายน 2561 เปิดดู:854 ถูกใจ:0
8 ธันวาคม 2563 เปิดดู:89 ถูกใจ:0
31 มกราคม 2562 เปิดดู:671 ถูกใจ:0
27 มิถุนายน 2563 เปิดดู:123 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
26 พฤศจิกายน 2563 เปิดดู:94 ถูกใจ:0
27 พฤศจิกายน 2561 เปิดดู:854 ถูกใจ:0
8 ธันวาคม 2563 เปิดดู:89 ถูกใจ:0
31 มกราคม 2562 เปิดดู:671 ถูกใจ:0
27 มิถุนายน 2563 เปิดดู:123 ถูกใจ:0