เจมส์ HM
6 เดือนที่แล้ว
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฃ
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63107062581
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอ เมืองเชียงราย เชียงราย 
มูลค่างาน

907,400.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ  -   บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://new.forest.go.th/chiangrai๒/th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๗๑๑๔๔๕ ในวันและเวลาราชการ

 


 


  ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.t#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
139

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ