เจมส์ HM
5 เดือนที่แล้ว
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. ๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๑๑๕ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. ๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๑๑๕ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63117130960รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. ๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๑๑๕ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ตชด.๑๑๕ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
มูลค่างาน

8,960,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/bpp๑๑thailand หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙ ๓๘๙๖๔๑ ในวันและเวลาราชการ

 


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
128

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
20 มิถุนายน 2562 เปิดดู:648 ถูกใจ:0
5 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดดู:392 ถูกใจ:0
3 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดดู:1,133 ถูกใจ:0
23 เมษายน 2563 เปิดดู:172 ถูกใจ:0
11 ธันวาคม 2563 เปิดดู:146 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
20 มิถุนายน 2562 เปิดดู:648 ถูกใจ:0
5 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดดู:392 ถูกใจ:0
3 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดดู:1,133 ถูกใจ:0
23 เมษายน 2563 เปิดดู:172 ถูกใจ:0
11 ธันวาคม 2563 เปิดดู:146 ถูกใจ:0