เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านห้วยกุ๊กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านห้วยกุ๊กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64027119917
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านห้วยกุ๊กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
มูลค่างาน

1,284,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://new.forest.go.th/chiangrai๒/th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๗๑๑๔๔๕ ในวันและเวลาราชการ 
 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
168

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
31 ตุลาคม 2562 เปิดดู:715 ถูกใจ:0
26 มิถุนายน 2563 เปิดดู:216 ถูกใจ:0
27 มิถุนายน 2563 เปิดดู:169 ถูกใจ:0
22 ตุลาคม 2563 เปิดดู:166 ถูกใจ:0
5 มิถุนายน 2563 เปิดดู:156 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
31 ตุลาคม 2562 เปิดดู:715 ถูกใจ:0
26 มิถุนายน 2563 เปิดดู:216 ถูกใจ:0
27 มิถุนายน 2563 เปิดดู:169 ถูกใจ:0
22 ตุลาคม 2563 เปิดดู:166 ถูกใจ:0
5 มิถุนายน 2563 เปิดดู:156 ถูกใจ:0