เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก. สภ.เขาวิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก. สภ.เขาวิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64027304865
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก. สภ.เขาวิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง สภ.เขาวิเศษ  ตำบล เขาวิเศษ อำเภอ วังวิเศษ ตรัง 
มูลค่างาน

2,932,600.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trang.police.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๒๗๐๒๗๓, ๐๘๙๖๑๙๘๖๑๙ ในวันและเวลาราชการ


 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
42

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ