เจมส์ HM
10 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนวัดถนนกะเพรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดเล็ก ขนาด ๑๙x๓๒ เมตร (มีพื้น ค.ส.ล.)

ประกาศโรงเรียนวัดถนนกะเพรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดเล็ก ขนาด ๑๙x๓๒ เมตร (มีพื้น ค.ส.ล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
128
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ระยอง
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ระยอง