เจมส์ HM
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดิน ๑๐๖ - บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๘๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
98
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ขอนแก่น
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ฉะเชิงเทรา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ขอนแก่น
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ฉะเชิงเทรา