เจมส์ HM
9 เดือนที่แล้ว
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักชาย

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
128
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ