เจมส์ HM
9 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
235
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ