เจมส์ HM
9 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบโซล่าเซลล์ถนน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบโซล่าเซลล์ถนนระยะที่ ๔ มจธ.ราชบุรี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
167
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ