เจมส์ HM
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ๑๙๐ ปี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ๑๙๐ ปี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
133
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ