เจมส์ HM
9 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รั้วคอนกรีตบล๊อก

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รั้วคอนกรีตบล๊อก แบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ ความยาว ๕๐๐ เมตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
227
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ