เจมส์ HM
9 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถจักรยานยนต์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถจักรยานยนต์ อาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
238
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ