เจมส์ HM
9 เดือนที่แล้ว
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องรักษาแรงดันอากาศ,ห้องผ่าตัด (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑๙๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
152
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร