เจมส์ HM
9 เดือนที่แล้ว
ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ

ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายอากาศคลินิกทันตกรรมศูนฺย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
174
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ